;
31.5.2019 15.40
Ajankohtaista

Kantaverkkosopimuksen palveluehtoja ja loissähkön sovellusohjetta päivitetty

Fingridin kantaverkkosopimuksen palveluehtoja sekä loissähkön sovellusohjetta on päivitetty. Päivitetyt dokumentit tulevat voimaan 1.1.2020 alusta alkaen.

Lähetimme luonnokset palveluehdoista ja sovellusohjeesta asiakkaille kommentoitavaksi toukokuussa 2019. Määräpäivään 28.5. mennessä saimme kommentteja ja kysymyksiä kahdelta asiakkaalta.

Asiakkaiden kommentit koskivat lähinnä voimalaitosten ilmoittamismenettelyä häiriö- ja huoltokeskeytyksissä sekä voimalaitosten loissähkön säätökykyä osana kantaverkon jännitteensäätöä. Palveluehtoja ja sovellusohjetta on päivitetty kommenttien mukaan. Asiakkaiden kommentit ja ehdotukset sekä Fingridin vastineet ovat liitteinä.

Lisätiedot:

Petri Parviainen, Fingrid, puh. 030 395 5282

Liitteet 

Kantaverkkopalveluehdot KVPE2020 Liite1

Loissähkön toimituksen ja loistehoreservin ylläpito KVS2020