;
3.6.2019 14.10
Ajankohtaista

Hallitusohjelma viitoittaa tietä kohti puhdasta, toimintavarmaa ja kustannustehokasta energiajärjestelmää

Fingridissä on luettu ilolla uutta hallitusohjelmaa. Ohjelma sisältää lukuisia linjauksia, jotka edesauttavat energiajärjestelmän muutosta ilmastoystävälliseksi. Muutos voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja toimitusvarmuutta vaarantamatta.

”Hallitusohjelmalla viitoitetaan selkeästi tietä kohti puhdasta ja kustannustehokasta sähköjärjestelmää – toimitusvarmuutta unohtamatta. Jos hallitus pystyy toteuttamaan ohjelman tavoitteet, Suomi on edelläkävijä energiaratkaisujen toteuttajana. Tämä on luonnollisesti hyvä asia sekä energia-alan toimijoille, että kuluttajille,” kiteyttää Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Hallitusohjelma sisältää selkeän strategian, jossa sähköntuotanto tulee olemaan täysin päästötöntä. Ohjelmassa on konkreettisia toimenpiteitä, jotka edesauttavat sitä, että sähkön avulla voidaan vähentää lämmityssektorin ja liikenteen päästöjä. Siirtyminen älykkääseen sähköjärjestelmään parantaa kuluttajien asemaa sekä luo edellytyksiä sähköjärjestelmän joustavuudelle, mikä edesauttaa uusiutuvan energian lisääntyvää käyttöä. Hallitusohjelmaan on kirjattu selkeät tavoitteet tuulivoiman sijoittumisen suunnitteluun, mikä luo mahdollisuuksia sähköomavaraisuuden parantamiseen. Uudistuvat veroratkaisut, kulutusjouston ja sähkön kausivarastoinnin edelleen kehittäminen sekä sähkön, lämmityksen, liikenteen ja pohjoismaisen yhteistyön tavoitteet vievät Suomea vahvasti kohti ilmastoystävällisiä ratkaisuja.

Fingridin kannalta hallitusohjelmaan mukaan otetuista kohdista olennaisia ovat:

Suomen energiaomavaraisuuden parantaminen

  • Yhteiskunnan sähköistyminen ja energiajärjestelmien (sähkö-, lämpö- ja liikenne-) kytkeytyminen toisiinsa edellyttävät uusiutuvan sähköntuotannon merkittävää lisäämistä. Tuulivoiman osuutta kasvatetaan Suomen energiatuotannosta markkinaehtoisesti. Tuulivoiman rakentamisen hallinnollisia, kaavoitukseen liittyviä ja muita esteitä poistetaan. Selvitetään ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan keinoja vähentää tutkista johtuvia rajoituksia tuulivoiman rakentamiselle.
  • Merituulivoiman rakentamisen edellytyksiä parannetaan ja alennetaan merituulivoimaloiden kiinteistöveroa.
  • Käytössä olevien ydinvoimaloiden jatkolupiin suhtaudutaan myönteisesti.

Energiajärjestelmän joustojen lisääminen

  • Sähkön varastoinnin kaksinkertainen verotus poistetaan myös pumppuvoimaloiden ja nykyistä pienempien akkujen osalta.
  • Hyödynnetään uusia energian varastointimahdollisuuksia.
  • Älykkäiden sähköverkkojen ja kysyntäjouston potentiaali on hyödynnettävä täysimääräisesti. Sääntelyä ja verotusta kehitetään siten, että helpotetaan energian pientuotannon hyödyntämistä kaikille osapuolille, mukaan lukien taloyhtiöt, pientalot ja maatilat.

 Sähköjärjestelmä, lämmitys ja liikenne sekä pohjoismainen yhteistyö

  • Siirretään veroluokkaan II sekä lämpöpumput että konesalit, jotka tuottavat lämpöä kaukolämpöverkkoon.
  • Kehitetään pohjoismaisia sähkömarkkinoita ja energiajärjestelmien integraatiota sekä näitä tukevaa yhteistä tutkimusta EU:n tutkimusohjelmien tuella.
  • Parannetaan huoltovarmuutta kehittämällä Suomeen alan toimijoiden kanssa älykkäämpää sähkö- ja kaukolämpöverkkoa, parantamalla siirtoyhteyksiä sekä hyödyntämällä uusia energian varastointimahdollisuuksia.


”Hallitusohjelma on erinomainen pohja energiajärjestelmän uudistamiselle. Seuraavaksi on siirryttävä puheista tekoihin. Fingrid tulee omalta osaltaan tekemään kaikkensa, jotta Suomessa olisi maailman paras sähkön kantaverkko ja nämä tavoitteet saavutetaan,” toteaa Ruusunen.

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid, puh. 030 395 5140 tai 040 593 8428