;
12.4.2019 13.05
Sähkömarkkinat

Fingrid hakee yhteistyökumppaneita joustoresurssihankkeeseen

Fingrid hakee mukaan EU-komission ylikansallisen joustoresurssihankkeeseen, ja hakee Manner-Suomesta yhteistyökumppaneita hankkeelle. Haussa on tahoja, jolla on halu kehittää erityisesti uusiutuvien resurssien verkkoon liittämistä tai suurten kulutuskohteiden toimintavarmuutta tukevia joustoratkaisuja.

Fingrid suunnittelee yhteistyössä Viron kantaverkkoyhtiön Eleringin ja Ahvenanmaan kantaverkkoyhtiön Kraftnät Ålandin kanssa hanketta, jonka tavoitteena on edistää hajautettujen resurssien tarjoaman jouston laajamittaista hyödyntämistä paikallisesti, kansallisesti ja Suomen ja Ahvenanmaan sekä toisaalta Suomen ja Viron välillä.

Fingrid hakee toukokuun 2019 aikana Manner-Suomen alueelta yhteistyökumppaneita joustoratkaisuhankkeeseen, joka toteutetaan vuosien 2020-2022 aikana. Kraftnät Åland ja Elering ovat hankkeessa mukana ahvenanmaalaisten ja virolaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hankkeen tavoitteena on selvittää joustoresurssien tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä mahdollisimman monipuolisesti sähkönsiirto- ja jakeluverkkojen sekä asiakkaiden erilaisiin käyttötarpeisiin. Samassa yhteydessä selvitetään joustoresurssien tehokasta hyödyntämistä yli kansallisten rajojen suurjännitteisillä tasasähköyhteyksillä. Hankkeelle haetaan EU-komission älyverkkohankkeiden (Smart Grid Projects of Common Interest, PCI) statusta.

Hankkeen toteutuminen varmistuu lokakuussa 2019 EU-komission päätöksellä. Statuksen saaneilla on mahdollisuus hakea EU:n rahoitusta hankkeiden toteuttamiseen. Hankkeeseen etsitään erityisesti investointeja, joiden toteutuminen mahdollistuu komission antaman tuen turvin.

Hankkeeseen mukaan valittavilta yhteistyökumppaneilta toivotaan kykyä suunnitella ja toteuttaa joustoratkaisuja eri toimijoiden käyttöön. Manner-Suomessa painopisteiksi on suunniteltu erityisesti uusiutuvien resurssien verkkoon liittäminen sekä suurten kulutuskohteiden toimintavarmuutta tukevien monipuolisten joustoratkaisujen suunnittelu ja toteutus. Hankkeeseen haetaan erityisesti siirto- ja jakeluverkon joustoresurssin ratkaisuja, joille on seuraavan viiden vuoden aikana nähtävissä merkittävä vaikutus sähköjärjestelmän toimintaan alueellisesti ja kansallisesti.  

Fingrid julkaisee tarkempia lisätietoja hankevalmistelusta toukokuussa viikon 19 aikana.

Lisätietoja:

Tuomas Rauhala, Fingrid, puh. 030 395 5197, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi