;
19.4.2018 11.04
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Sähköjärjestelmä

Sähköpula ei uhkaa vuonna 2025, mikäli markkinat ja sähköjärjestelmä toimivat odotetusti

Tuore selvitys tarkentaa ENTSO-E:n raporttia

Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden selvityksen mukaan sähköpulan todennäköisyys Suomessa on matala vuonna 2025. Tulos poikkeaa ENTSO-E:n julkaiseman raportin tuloksista.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat julkaisseet selvityksen sähkötehon riittävyydestä Pohjolassa. Selvityksen mukaan sähköpulan todennäköisyys Suomessa on matala vuonna 2025. Selvityksen tulos tarkentaa viime syksynä ENTSO-E:n julkaiseman MAF 17 -raportin tuloksia.

Pohjoismaisessa selvityksessä sähköpulan todennäköisyys oli kahdeksan kertaa pienempi kuin mitä ENTSO-E:n raportti osoitti. Erot tuloksissa johtuvat laskelmiin käytetystä mallista ja lähtöoletuksista sekä tarkemmista lähtötiedoista, joita on käytetty yhteispohjoismaisessa selvityksessä.

Pohjoismainen selvityskin osoittaa kuitenkin, että Suomessa riski sähkötehon riittämättömyydestä on hieman korkeampi  kuin muissa Pohjoismaissa. Vuonna 2025 useat samanaikaiset suuret viat järjestelmässä kylminä, tuulettomina pakkasjaksoina saattavat johtaa kiristyneeseen tehotilanteeseen.

Tämäkään ei vielä tarkoita sähkökatkoja kuluttajille vaan Fingrid on varautunut kyseisiin tilanteisiin mm. varavoimalaitoksin, joita voidaan käyttää tarpeen tullen. Sen lisäksi Suomessa on tällä hetkellä tehoreservipalvelu, jonka nykyinen käyttöaika ulottuu vuoden 2020 kesään asti.  Tehoreservipalvelun tarkoituksena on varmistaa, että sähköjärjestelmän siirtyminen vihreään sähköjärjestelmään tapahtuu toimitusvarmuutta vaarantamatta.

Lisätiedot:

Johtaja Jussi Jyrinsalo, Fingrid, puh. 030 395 5118

Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden selvitys ENTSO-E:n sivuilla