;
3.9.2018 15.15
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset, Sähkömarkkinat

Julkinen kuuleminen kahdesta tasehallinnan suuntaviivan ehdotuksesta

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat aloittaneet julkisen kuulemisen kahdesta tasehallinnan suuntaviivaan liittyvästä ehdotuksesta. Ehdotukset koskevat pohjoismaisen automaattisen taajuudenpalautusreservin kapasiteettimarkkinaa sekä tarjousalueiden välisten siirtokapasiteettien varaamista aFRR-kapasiteetille. Kuulemiset jatkuvat 4.10.2018 asti.

Automaattisen taajuudenpalautusreservin (aFRR) alueellisen markkinapaikan ehdotuksessa on kuvattu yhteiset ja yhdenmukaiset säännöt ja prosessit markkinapaikalla. Tarjousalueiden välisen siirtokapasiteetin markkinaehtoista jakamista koskevassa ehdotuksessa on kuvattu mm. kuinka siirtokapasiteetin arvo määritetään ja mitkä ovat rajoitukset siirtokapasiteetin varaamisesta aFRR:lle. 

Konsultaation aikana tullaan järjestämään yhteinen pohjoismainen webinaari molemmista ehdotuksista 20.9.2018 klo. 13:00-14:30 ja lisäksi ehdotuksia tullaan esittelemään Fingridin sidosryhmille kansallisissa sidosryhmätapaamisissa. Lisätietoa webinaariin osallistumisesta tullaan julkaisemaan Fingridin internetsivuilla.

Kuuleminen on alkanut tänään 3.9.2018 ja jatkuu 4.10.2018 saakka.

Ehdotukset sekä lisätietoa julkisesta kuulemisesta ja siihen osallistumisesta on julkaistu ENTSO-E:n sivuilla.

Ehdotus tarjousalueiden välisen siirtokapasiteetin markkinaehtoisesta jakamisesta

Ehdotus pohjoismaisesta automaattisen taajuudenpalautusreservin kapasiteettimarkkinasta

Lisätiedot:

Erikoisasiantuntija Vesa Vänskä, Fingrid, puh 030 395 5185