;
8.11.2018 09.49
Ajankohtaista

Itä-Suomen JÄÄTYVÄ 2018 -harjoituksessa korostui tilannekuvan ja yhteisten viestintäjärjestelmien merkitys

Lappeenrannan ja Imatran alueella harjoiteltiin 5.–6.11.2018 eri tahojen yhteistoimintaa sään aiheuttamassa laajassa sähkönjakelun häiriössä, joka kohdistui kanta- ja jakeluverkkoihin. Mukana alueellisessa harjoituksessa oli 150 henkilöä. Harjoitus osoitti, että yhteistyö vaikeutuu merkittävästi viestiyhteyksien katkettua. Toimintojen yhteensovittamista sekä yhdessä tekemistä tuleekin suunnitella ja harjoitella etukäteen.

Harjoituksessa jäätävän myrskyn aiheuttama laaja-alueinen sekä pitkäkestoinen kanta- ja jakeluverkkojen sähkönjakelun häiriö lamautti pitkäksi aikaa yhteiskunnan perustoiminnot. Tällaiset yhteiskunnan toimintoja lamauttavat kriisit vaativat lukuisten eri tahojen yhteistyötä, toimivaa tekniikkaa ja viestintää.

Harjoitus osoitti, että aiemmissa valtakunnallisissa suurhäiriöharjoituksissa löydettyjä oppeja on saatu vietyä käytäntöön. Näin haastavassa tilanteessa muun muassa pelastusviranomainen tunnisti ja otti yleisjohtovastuun pelastuslain nojalla. Virka-avun pyytämisen ja antamisen prosessit olivat selkiytyneet eri toimijoille. Tilannekuva- ja yhteydenpitovälineet olivat kehittyneet ja niiden käyttö oli sujuvaa. Esimerkiksi viranomaisviestintäverkko Virven käyttö oli luontevaa ja KRIVAT-järjestelmä oli aktiivisessa käytössä. KRIVAT on Suomen Erillisverkot Oy:n ylläpitämä kriittisen infrastruktuurin toimijoiden yhteinen viestintä- ja tilannekuvajärjestelmä.

- Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että harjoitus onnistui erittäin hyvin. Päätavoitteena oli yhteistyön ja yhteydenpitovälineiden testaaminen vaikeassa ja pitkäkestoisessa häiriötilanteessa. Yhteistyö oli harjoitusosapuolten kesken sujuvaa ja eri viestintävälineitä osattiin käyttää, kiteyttää harjoituksen ohjausryhmän puheenjohtaja, Fingridin valvomopäällikkö Arto Pahkin.

Pahkin painottaa, että yhteistyötä on osapuolten kesken harjoiteltava säännöllisesti ja järjestelmiä on kehitettävä edelleen. Lisäksi on varmistettava, että kaikilla kriittisen infrastruktuurin toimijoilla on käytössä yhteensopivat viestintä- ja tilannekuvajärjestelmät. Periaatteessa järjestelmät ovat olemassa, mutta vie oman aikansa, ennen kuin kaikki yhteiskunnallisesti kriittiset toimijat ottavat järjestelmät käyttöönsä.

Harjoitus oli jatkumoa JÄÄTYVÄ 2017 -harjoitukselle Pohjois-Savossa

Nyt järjestetty harjoitus oli jatkumoa JÄÄTYVÄ-harjoitusten sarjalle. Ensimmäinen Kuopion alueella vuonna 2017 pidetty valtakunnallinen harjoitus muodosti pohjan alueellisille harjoituksille, joita järjestetään eri puolilla Suomea vuosina 2018–2019.

Harjoitukseen osallistuvat päätahot olivat Imatran kaupunki, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Sähkö Oy, Lappeenrannan Energia Oy, Imatran Lämpö Oy, Fortum Power & Heat Oyj, Etelä-Karjalan pelastuslaitos, kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, Huoltovarmuuskeskus, Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspooli sekä alueen muita viranomaisia ja yrityksiä.

Lisätietoa harjoituksesta:  

Arto Pahkin, valvomopäällikkö, Fingrid Oyj, JÄÄTYVÄ -harjoitusten ohjausryhmän puheenjohtaja
puh. 0400 756 146 arto.pahkin@fingrid.fi  

Petri Nieminen, voimajärjestelmäasiamies, Huoltovarmuuskeskus
puh. 029 505 1060 petri.nieminen@nesa.fi