;
16.11.2018 08.44
Ajankohtaista

Ilmastonmuutoksen torjunta asettaa sähköjärjestelmän huoltovarmuuden uusien haasteiden eteen

Energia-alan Valtakunnallinen varautumispäivä järjestettiin torstaina 15.11.2018. Tilaisuuden teemat käsittelivät Suomen energiahuoltovarmuutta, varautumista ja turvallisuutta. Varautumispäivän järjesti Voimatalouspooli yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa.

Suomen energiahuolto perustuu hajautettuun ja monipuoliseen energian tuotantojärjestelmään.
Ilmastonmuutos ja sen torjunta asettavat Suomen energiahuollon kuitenkin tulevaisuudessa uudenlaisten haasteiden eteen.

Sähköjärjestelmän murros edellyttää huoltovarmuuden uudelleen arviointia

Yhteiskunnalle kriittisen sähköjärjestelmän luotettava toiminta ja sähkön saannin turvaaminen edellyttävät, että sähköä on saatavilla joka hetki teollisuuden ja kansalaisten tarpeisiin. Haasteen sähkön saannin huoltovarmuudelle aiheuttaa sään mukaan vaihtelevan uusiutuvan energian tuotannon lisääntyminen samaan aikaan kun säädettävä lauhdetuotanto vähenee. Säädettävä lauhdetuotanto on ollut perinteisesti huoltovarmuuden kulmakivi. Tulevaisuudessa tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen on löydettäviä uudenlaisia ratkaisuja. Myös huoltovarmuuteen ja poikkeustilanteisiin liittyvät näkökohdat on arvioitava uudelleen.

"Fingridin tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää valtakunnallista sähköverkkoa, joka mahdollistaa sähköjärjestelmän muutoksen", luonnehtii Fingridin roolia varautumispäivässä puhunut yhtiön toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. "Suomalaisen sähköntuotannon kilpailukyky pitää varmistaa. Tämä on ainoa tapa parantaa sähkön tuotannon omavaraisuutta Suomessa. Uudessa maailmassa tuulivoima tulee nähdä osana ratkaisua - ei ongelmaa. Sähköntuotannon omavaraisuuden nostamisen rinnalla huoltovarmuutta voidaan vahvistaa hyödyntämällä kansainvälisiä sähkömarkkinoita ja rakentamalla riittävät siirtoyhteydet ulkomaille. Mikään maa ei voi siirtyä uuteen tulevaisuuteen yksin. Suomi on tulevaisuudessakin riippuvainen kansainvälisestä yhteistyöstä", kuvaili Ruusunen yhteistyön ja monipuolisten ratkaisujen merkitystä huoltovarmuudelle. 

Jukka Ruususen esitykseen voi tutustua täällä.

Varautumissuunnittelu ja harjoitukset parantavat huoltovarmuutta 

Fingridissä varaudutaan sähkönjakelun mahdollisiin häiriöihin, joita voi syntyä luonnonilmiöiden, teknisten vikojen, kyberiskujen, inhimillisten virheiden tai onnettomuuksien seurauksena. Hyvä varautuminen edellyttää erilaisten häiriötilanteiden tunnistamista, varautumisen suunnittelua ja kokonaisvaltaista harjoittelua. "Marraskuun alussa pidetty energiayhtiöiden ja viranomaisten yhteinen Itä-Suomen JÄÄTYVÄ-harjoitus osoitti osapuolten varautumisen, yhteydenpitovälineiden käytön ja tilannekuvan muodostamisen sekä jakamisen kehittyneen merkittävästi", summasi harjoittelun merkitystä varautumispäivän avannut Voimatalouspoolin puheenjohtaja, Fingridin voimajärjestelmästä vastaava johtaja Reima Päivinen.

Lisätietoa

toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140
johtaja Reima Päivinen, puh. 030 395 5160

Fingrid Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa. Maanlaajuinen kantaverkko on keskeinen osa Suomen sähköjärjestelmää. Kantaverkko on sähkönsiirron runkoverkko, johon ovat liittyneet suuret voimalaitokset ja tehtaat sekä alueelliset jakeluverkot. 

Voimahuollon eli energian tuotannon, siirron ja jakelun yrityskohtaista varautumista ja valmiussuunnittelua johtaa Voimatalouspooli, joka on perustettu kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n ja Huoltovarmuuskeskuksen välisellä poolisopimuksella.

Lisätietoa Voimatalouspoolista voi lukea Huoltovarmuuskeskuksen sivuilta täällä.