;
31.1.2018 15.37
Ajankohtaista

Fingridin työturvallisuusseminaari: Asenne ratkaisee

Fingridin työturvallisuusseminaarissa tammikuussa oltiin tärkeän asian äärellä. Tapaturmataajuuden laskeminen Fingridin työmailla on tavoite, johon vaaditaan oikeaa asennetta ja sitoutumista. Jokaiselta.


Työturvallisuusseminaari kokosi yhteen vajaat sata Fingridin palvelutoimittajan edustajaa Helsinkiin 25. tammikuuta. Perinteinen tilaisuus on suunnattu Fingridin palvelutoimittajien projekti- ja työmaapäälliköille sekä työturvallisuushenkilöstölle. Seminaari järjestetään joka toinen vuosi.

Ylläpitopäällikkö Jari Helander esitteli tilaisuuden aluksi investointien ja kunnossapidon ajankohtaisia asioita. Hän kertoi töiden Fingridin työmailla muuttuvan digitalisaation ja uusien työmenetelmien myötä. Samalla työturvallisuuden hallinta muuttuu.Helanderin puheenvuoron jälkeen katsottiin Fingridin varatoimitusjohtaja Kari Kuuselan videotervehdys seminaariväelle. Kuusela haastoi kaikkia kehittämään toimintatapoja yhdessä siten, että jokainen voi palata Fingridin työmaalta terveenä kotiin.

Asenne ratkaisee

Työturvallisuuden erikoisasiantuntija Karri Koskinen esitteli vuoden 2018 työturvallisuuden teeman, joka on: ”asenne ratkaisee”.
”Tapaturmataajuuden kehitys ei ole ollut tavoitteiden mukaista. Jokaisen henkilön sitoutuminen ja huolehtiminen sekä omasta että työkaverin turvallisuudesta on tärkeää, jos halutaan parantaa työturvallisuutta”, hän painotti.

Vuonna 2017 Fingridin työmailla tapahtui kolme vakavaa tapaturmaa. Suurin osa poissaoloon johtaneista viime vuosien tapaturmista on johtunut liukastumisista, kompastumisista, puristumisista sekä ruhjoutumisista. Turvallisuushavaintojen tekeminen todettiin erittäin tärkeäksi. Koskinen esitteli myös päivitetyt turvallisuutta koskevat sopimusehdot. Koskisen esitys.

Vuoden 2018 tavoitteena on päästä tapaturmataajuudessa alle viiden.

Työturvallisuusryhmä aloittanut toimintansa

Timo Pekonen Empower PN Oy:stä esitteli viime syksynä perustetun toimittajien työturvallisuusryhmän toimintaa ja tavoitteita. Fingridin koordinoiman ryhmän tavoitteena on muiden muassa toimialan turvallisuusasenteisiin vaikuttaminen, hyvien käytäntöjen jakaminen, tiedon jakaminen ja oppiminen sattuneista tapaturmista ja vaaratilanteista, Fingridin työmaiden turvallisuutta koskevien linjausten ja vaatimusten käsittely sekä viranomaisyhteistyö. Ryhmän toimintaa koordinoi Fingridissä Karri Koskinen. 

Henriikka Ratilainen ja Maria Tiikkaja Työterveyslaitokselta esittelivät viime syksyn työturvallisuusilmapiirimittauksen tuloksia. Mittaus järjestettiin Fingridin toimittajille ja omalle henkilökunnalle ja vastaajia oli noin 450.

Kaiken kaikkiaan työturvallisuusilmapiirin koetaan olevan hyvällä tasolla. Eniten hajontaa oli delegointiin ja osallistamiseen liittyvissä kysymyksissä, ja erot johtuvat usein viestinnän onnistumisesta. Kehitysehdotuksina oli vuorovaikutuksen ja osallistumisen lisääminen sekä turvallisuuden priorisoinnin tukeminen arjessa.

Vattenfall Services Nordicin Toma Karkkulaisen mukaan vahvan työturvallisuuskulttuurin luominen lähtee asenteista ja esimerkistä. Hällä väliä –asenne tarttuu jämäkkyyttä herkemmin. Turvallisuus on otettava huomioon jo työn suunnitteluvaiheessa ja perehdytyksessä.

Karkkulainen esitteli henkilöstön osallistamista työturvallisuustyöhön ja useita hyviä käytäntöjä, jotka on koettu toimiviksi Vattenfallilla. Esimerkiksi työmenetelmät ja työvaiheet suunnitellaan sekä riskit arvioidaan yhdessä työryhmän kanssa. Ylipäätään ylhäältä saneltuja ratkaisuja vältetään, sillä osallistaminen tuottaa paremman lopputuloksen.

”Tavoitteena on, että työturvallisuus on mielessä yhtä lailla kuin päivän varsinaiset työtehtävät.”

Karri Koskinen kävi vuonna 2017 sattuneen kuolemaan johtaneen työtapaturman taustoja, syitä ja korjaavia toimenpiteitä läpi. Hän totesi, että on tärkeää tehdä kaikki mahdollinen, että tulevaisuudessa ei tapahdu yhtään vakavaa tapaturmaa.

Palkinnot ansiokkaasta työturvallisuustyöstä

Seminaarissa palkittiin ansiokkaasta työturvallisuustyöstä Alajärven 400/110 kV sähköasemaprojekti Fingridin työturvallisuuspalkinnolla. Palkinnon ottivat vastaan päätoteuttaja Empower PN Oy:n Pertti Menonen ja Tomi Salonen. Lisäksi seminaarissa myönnettiin työturvallisuuden erityistunnustus Nenad Medelićille (Dalekovod j.s.c) ansiokkaasta työturvallisuustyöstä ja -raportoinnista Lieto-Forssa-voimajohtohankkeessa.

”Päivä oli erittäin onnistunut. Osallistujia oli runsaasti, mikä kertoo siitä, että palvelutoimittajat priorisoivat työturvallisuuden korkealle. Keskustelu oli aktiivista ja mikä parasta, seminaarissa saatiin paljon uusia ajatuksia työturvallisuuden kehittämiseksi”, Karri Koskinen kertoo tyytyväisenä.

Päivän sanoman voi kiteyttää kolmeen sanaan: asenne, asenne ja asenne.

 Työturvallisuuspalkintojen saajat

Työturvallisuuspalkinnon saaneista paikalla olivat Tomi Salonen (oik) ja Pertti Menonen Empower PN Oy:stä. Fingridin Sami Mäki (vas.) toimi Alajärven hankkeen projektipäällikkönä.