;
24.5.2018 11.15
Ajankohtaista, Projektit

Fingrid rakentaa digitaalisen sähköasemapilotin Kotkan Pernoonkoskelle

Fingridin omaisuuden hallinnan ajankohtaisseminaarissa keskeisenä teemana oli digitaalisuus. Fingrid käynnistää ensimmäisen digitaaalisen pilottisähköaseman rakentamisen Pernoonkoskelle. Omaisuuden hallinnan päivässä 23.5. palkittiin myös palvelutoimittajista vuoden rakentaja ja vuoden kunnossapitäjä.

Energiajärjestelmän murros lisää siirtokapasiteetin tarvetta

Sähköntuotanto muuttuu nopealla aikataululla hiilivapaaksi ja enemmän sään mukaan vaihtelevaksi. Riittävät siirtoyhteydet ja digitalisoitu sähköasema mahdollistavat osaltaan siirtymisen hiilivapaaseen sähköjärjestelmään.

Sähköntuotannon maantieteellinen painopiste siirtyy pohjoisemmaksi tuulivoiman tuotannon lisääntyessä, samalla kun säätökykyinen lämpövoima eteläisessä Suomessa vähenee. Pohjois-Suomessa tuotettua energiaa siirretäänkin tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin Etelä-Suomen kulutusalueille. Seuraavan vuosikymmenen aikana Fingrid investoi merkittävästi pohjoisen ja etelän väliseen siirtokapasiteettiin. Myös Suomen ja Ruotsin välisiä rajasiirtoyhteyksiä vahvistetaan. Hankkeissa hyödynnetään entistä enemmän digitaalista teknologiaa.

Digitalisaatio muuttaa uuden rakentamista ja vanhan ylläpitoa

Kustannustehokkuus ja toiminnan jatkuva kehittäminen ovat Fingridin tärkeimpiä ohjenuoria. Fingrid palkittiin jälleen kansainvälisessä kantaverkkoyhtiöiden tehokkuutta arvioivassa ITOMS-vertailussa. ”Nykytilanteeseen ei kuitenkaan ole syytä jämähtää, vaan meidän on jatkuvasti uudistuttava pysyäksemme tehokkaana. Näemme, että digitalisaatio luo mahdollisuuksia toiminnan tuottavuuden parantamiseen ja monipuolisiin uusiin sähköisiin ratkaisuihin. Digitalisaatio myös muuttaa työn tekemisen luonnetta ja tehostaa tiedon hankintaa ja jalostamista”, painotti Fingridin varatoimitusjohtaja Kari Kuusela Fingridin omaisuuden hallinnan päivässä pitämässään puheenvuorossa.

Kuuselan mukaan digitalisaation ja teknologian kehittymisen myötä pystytään löytämään uusia ja tehokkaita ratkaisuja niin rakentamiseen kuin kunnonhallintaan. Uusi teknologia tuo tullessaan uudenlaisia tarpeita osaamiselle, koska digitaalisista laitteista ja järjestelmistä ei ole vielä kokemusta. Fingridillä onkin käynnissä useita kehityshankkeita, joilla varaudutaan digitalisaation tuomiin muutoksiin ja mahdollisuuksiin kantaverkon elinkaaren hallinnassa.

Fingrid on käynnistänyt yhtiön ensimmäisen digitaalisen sähköasemapilotin suunnittelun. Kotkan lähistöllä sijaitsevan Pernoonkosken sähköasemalle haetaan tulevaisuuden ratkaisuja. Rakentamispäällikkö Daniel Kuosan mukaan tavoitteena on digitaalinen sähköasema, joka on kompakti, turvallinen, ympäristöystävällinen, etäkäytettävä sekä kustannustehokas investointi- ja käyttökustannuksiltaan.

Digitaalisuus auttaa pitämään myös kunnossapidon kustannuksia kurissa ja keskeytysajat pieninä. Asiantuntija Juhani Tammen mukaan erilaisten anturien hinnat ovat laskeneet, joten nyt on mahdollista saada monipuolista ennakoivaa tietoa sähköasemalaitteiden kunnosta ja toiminnasta. Nykyaikainen kunnonvalvonta yhdistää anturijärjestelmät, langattoman tiedonsiirron, pilvianalytiikan sekä jo olemassa olevan kuntotiedon tehokkaasti visualisoituna. Kunnossapito muuttuu aikaperusteisesta mallista kuntoperusteiseksi ja ennakoivaksi. Sähköasemalaitteiden peruskunnossapidon tarve tulee vähenemään, kun laitteet alkavat valvoa itseään. Perinteiset aikaperusteiset huollot ja mittaukset vähenevät merkittävästi.

Omaisuuden hallinnan ajankohtaisseminaarissa puhunut Lassila & Tikanojan toimialajohtaja Petri Salermo kannustaa rohkeuteen digitalisaation hyödyntämisessä. ”Kaikkein tärkeintä onnistuneessa digitalisaatiohankkeessa on johdon innostus ja aito tuki hankkeelle. Ilman johdon kannustusta ja kiinnostusta hankkeet eivät etene”, totesi Salermo päivän yhteydessä.

Fingrid palkitsi ansioituneita palvelutoimittajia

Fingrid on ulkoistanut rakentamisen ja kunnossapidon, joten luotettavat kumppanit ja toimiva yhteistyö toimittajien kanssa on Fingridille äärimmäisen tärkeää. Fingrid palkitsi ansioituneita palvelutoimittajien edustajia laadukkaasta ja pitkäaikaisesta yhteistyöstä. Vuoden Rakentaja -palkinnon sai Sergei Borovkov Siemens Osakeyhtiöstä ja Vuoden Kunnossapitäjä –palkinto myönnettiin Timo Rajatalolle Caverion Suomi Oy:stä.

Vuoden rakentaja ja kunnossapitäjä 2018
Vuoden rakentaja ja kunnossapitäjä 2018
Sulje


Kuvassa Sergei Borovkov ja Timo Rajatalo.

Lisätietoja
varatoimitusjohtaja Kari Kuusela, puh. 040 502 7333

Liitteet
Omaisuuden hallinnan ajankohtaisseminaari 2018 esitykset.pdf