;
5.4.2018 09.16
Ajankohtaista

Fingrid-lehti 1/2018 julkaistu

Vuoden ensimmäinen Fingrid-lehti on ilmestynyt. Teemana tässä numerossa on uudistuminen ja kehittäminen. Lehti julkaistaan suomeksi ja englanniksi painettuna ja verkossa.

Fingrid-lehden pääjutussa esitellään strategiset hankkeet, jotka vahvistavat Fingridin tavoitetta pysyä ketteränä energiamarkkinoiden murroksessa ja varmistaa sähköjärjestelmän toimivuus. 

– Mo­no­po­li­na meillä on yh­teis­kun­nal­li­nen vas­tuu pitää yllä ja ke­hittää ener­gia­mark­ki­noi­den in­fra­struk­tuu­ria, jot­ta sähköjärjes­telmä toi­mii var­mas­ti myös ha­jau­te­tun ener­gia­tuo­tan­non yleis­tyessä, toimitusjohtaja Jukka Ruusu­nen toteaa.

Lehden muita aiheita ovat muiden muassa:

  • Pääkirjoitus, Jussi Jyrinsalo: Haloo – kuuleeko Fingrid?
  • Kohti sähkömarkkinoiden uusia toimintamalleja. Eera Oy:n Aki Toivasen haastattelu
  • Hackathon hersytti uutta bisnestä
  • Datahub – keskitetty tieto luo uusia mahdollisuuksia
  • Vaasan energiaklusteri
  • Kolumni, Miapetra Kumpula-Natri: Jättimuutokset EU:n energiapolitiikassa koskettavat kaikkia
  • EU-suuntaviivoja: Laurent Schmitt, Eurooppalaiset sähkömarkkinat
  • Toimikunnat esittelyssä
  • Käytännön kysymys: Mitä sähkömarkkinoiden uudistuminen vaatii kuluttajalta? Vastaajana asiantuntija Päivi Suur-Uski, Motiva.
  • Varttitaseen toteutuksen suunnittelu käynnistynyt

Painettu Fingrid-lehti on postitettu asiakkaille ja muille sidosryhmille. Jos et vielä saa lehteä, tilaa se verkkosivuiltamme. Verkkolehteä voi lukea osoitteessa www.fingridlehti.fi. Lehti ilmestyy sekä painettuna ja verkossa myös englanniksi.


Lisätiedot ja juttuvinkit:
 

Viestinnän asiantuntija Marjut Määttänen, Fingrid, marjut.maattanen(at)fingrid.fi

 Fingrid-lehti