;
16.2.2018 12.07
Ajankohtaista, Projektit

Fingrid hakee uusia ideoita sähköverkon komponenttien lämpötilan mittaamiseen

Onko yritykselläsi loistava idea tai ratkaisu, jota haluaisit pilotoida yhdessä Fingridin kanssa? Kaipaatko uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja maailmanluokan asiantuntemusta auttamaan ideasi kaupallistamisessa? Julistamme partnerihaun kunnonvalvonnan uutta liiketoimintaa hakeville yrityksille ja tiimeille.

kuvituskuvaFingrid Oyj julistaa partnerihaun kaiken kokoisille yrityksille, yhteisöille ja tiimeille, jotka etsivät kumppanuuksia ja uutta liiketoimintaa kunnonvalvonnan alueelta. Fingridin toiminnan kustannustehokkuus ja verkon käyttövarmuus ovat kansainvälisten vertailututkimusten mukaan alan kärkitasoa. Toimintaa myös kehitetään jatkuvasti tavoitteena kansainvälinen edelläkävijyys.

Kunnossapito on siirtymävaiheessa kohti kunto- ja riskiperusteista ylläpitomallia. Muutoksella halutaan varmentaa korkea käyttövarmuus, tehokkaampi sähköverkon käytettävyys ja kunnossapitotöiden optimaalinen kohdentaminen. Laitteiden kuntotilaan halutaan entistä parempi näkyvyys. Muutos edellyttää uusia mittausmenetelmiä ja -käytäntöjä, joita nyt osaltaan haemme.

Haemme nyt sähköverkon komponenttien jatkuvaan lämpötilan mittaamiseen uusia kustannustehokkaita projekti-ideoita.

 

Millaisia ideoita haemme?

 • Ideoiden tulee olla toteutettavissa 1-5 vuoden kuluessa. Myös valmiit ja kaupallistetut ratkaisut tervetulleita.
 • Ratkaisujen tulee toimia jännitteellisessä 20 kV - 400 kV verkossa.
 • Ideat voivat liittyä esimerkiksi mittausteknologiaan (esim. kustannustehokkaat langattomat sensorit ja anturit; kuva, värähtely, lämpötila), informaation käsittelyyn (esim. neuroverkot, geneettiset algoritmit), mittaustiedon visualisointiin, minikoptereihin ja laserkeilaukseen. 
 • Ideassa mahdollisesti käytettävien tiedonsiirtomenetelmien tulee pohjautua kaupallisiin ratkaisuihin. 
 • Rohkeatkin ehdotukset erittäin tervetulleita!

Asia on kuvattu tarkemmin oheisessa materiaalissa:
https://www.spinverse.com/wp-content/uploads/2018/02/Fingrid_lämpötila_tekninen_lisämateriaali.pdf

 

Mitä tarjoamme?

 • Mahdollisuuden jatkokehittää ratkaisua oikeassa ympäristössä.
 • Maailmanluokan asiantuntemusta sähköasemalaitteiden kunnonvalvonnan kehittämisestä.
 • Mahdollisuuden uusiin asiakkuuksiin sekä Suomessa että kansainvälisesti.
 • Projektin luonteesta riippuen on mahdollisuus 10 000 - 30 000 euron kehitysrahoitukseen.
 • Valmiit ratkaisut voivat siirtyä suoraan pilotointiin. Pilotointivaiheen jälkeen mahdollisuus laajempaan konkreettiseen toteutusprojektiin ja pitkäjänteiseen kumppanuuteen Fingridin kanssa onnistuneiden ratkaisujen osalta.
 • Erinomaisen kansainvälisen referenssin mahdollisine julkaisuineen tai artikkeleineen.

Yritysten pitää pystyä kuvaamaan selkeästi idean hyödynnettävyys Fingridin kannalta ja sen toteutettavuus.

Valitsemme ehdotusten perusteella enintään 10 toimijaa, joiden kanssa projekti-ideoita kehitetään edelleen yhteistyössä fingridiläisten kanssa. Tämän jälkeen yritykset esittelevät ideansa Fingridille, joka valitsee voittajat.

Haku toteutetaan yhteistyössä Spinversen kanssa.

Lähetä määrämuotoinen ideakuvaus 28.3.2018 mennessä tämän linkin kautta:
http://spinverse.sprintit.fi/survey/start/fingrid-innovaatiokilpailu-temperature-18


Hakemuksen arviointikriteerit ovat idean vaikuttavuus, teknologian valmiusaste sekä hakijan uskottavuus kuten referenssit ja osaaminen.

 

Aikataulu

 1. Ehdotusten jättäminen 16.2.2018 – 28.3.2018
 2. Valintaprosessin tulosten ilmoittaminen osallistujille huhtikuun 2018 aikana
 3. Valittujen yritysten sparraaminen, projekti-ideoiden syventäminen ja kehittäminen yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa huhti-toukokuun 2018
 4. Valitut yritykset esittelevät ideansa Fingridille kesäkuussa 2018
 5. Mahdollinen kehitysprojekti valittujen yritysten kanssa heinäkuusta 2018 eteenpäin


Lisätietoja

Hilla Pohjalainen, Analyst, Spinverse Oy, puh. +358 50 3409 107, hilla.pohjalainen@spinverse.com
Tuomas Laitinen, vanhempi asiantuntija, Verkon hoito, Fingrid Oyj, puh. +358 40 519 5085, tuomas.laitinen@fingrid.fi

 

Katso myös kisa sähköverkon eristimien kunnonvalvonnasta.

Tietoa Fingridistä www.fingrid.fi

Fingrid Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa. Maanlaajuinen kantaverkko on keskeinen osa Suomen sähköjärjestelmää. Kantaverkko on sähkönsiirron runkoverkko, johon ovat liittyneet suuret voimalaitokset ja tehtaat sekä alueelliset jakeluverkot. Suomen kantaverkko on osa yhteispohjoismaista sähköjärjestelmää, joka on kytketty Keski-Euroopan järjestelmään tasavirtayhteyksin. Lisäksi Suomesta on Venäjälle ja Viroon tasasähköyhteydet. Kantaverkkoon kuuluu 400, 220 ja 110 kilovoltin voimajohtoja yli 14 000 kilometriä sekä yli sata sähköasemaa.

Fingridin vastuulla ovat kantaverkon käytön suunnittelu ja valvonta sekä verkon ylläpito ja kehittäminen. Lisäksi tehtävänä on osallistua eurooppalaisen yhteistyöjärjestö ENTSO-E:n toimintaan sekä eurooppalaisten markkina- ja käyttökoodien laadintaan ja verkkosuunnitteluun.

Sopimusasiakkailleen eli sähköntuottajille, verkkoyhtiöille ja teollisuudelle Fingrid tarjoaa kantaverkko-, rajasiirto- ja tasepalveluita. Sähkömarkkinoita Fingrid palvelee huolehtimalla riittävästä sähkönsiirtokapasiteetista, poistamalla siirtorajoituksia maiden väliltä ja antamalla tietoa markkinoista.

Yhtiö on perustettu 29.11.1996 ja sen operatiivinen toiminta alkoi 1.9.1997. Fingridin liikevaihto oli 586 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 2,1 miljardia euroa vuonna 2016. Henkilöstöä vuoden 2016 lopussa oli 334 (keskimäärin 336).

Yhtiön suurimpia omistajia ovat Suomen valtio (28,24 %), Aino Holdingyhtiö Ky (26,41 %), Huoltovarmuuskeskus (24,90 %) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (19,88 %).