;
7.2.2018 09.03
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Sähköjärjestelmä

Alustava tarjouspyyntö säätökapasiteetin hankinnasta ja lausuntopyyntö säätökapasiteettimarkkinoiden sääntöjen muutoksesta

Fingrid varautuu tulevaisuuden säätötarpeisiin ja pitkäaikaisesti vuokrattujen varavoimalaitosten sopimusten päättymiseen valmistelemalla tarjouskilpailua ylössäätökapasiteetin hankinnasta pitkillä sopimuksilla. Samalla Fingrid suunnittelee uudistuksia säätökapasiteettimarkkinoiden sääntöihin, joilla on vaikutusta myös säätösähkömarkkinoiden sääntöihin. Tarjouskilpailun ohella näihin sääntömuutoksiin pyydetään lausuntoja toimijoilta.

Valtakunnallisen tasevastuun hoitamiseksi Fingrid varmistaa, että sillä on käytössään riittävästi taajuudenpalautusreservinä (FRR) toimivaa säätökykyistä kapasiteettia sähkön tuotannon ja kulutuksen välisen tehotasapainon ylläpitämiseksi. Tällä hetkellä Fingrid kattaa osan tästä tarpeesta hankkimalla manuaalista taajuudenpalautusreserviä (mFRR) ylläpitämiltään säätösähkö- ja säätökapasiteettimarkkinoilta (viikkomarkkinat säätökapasiteetille), pitkäaikaisesti vuokraamiltaan varavoimalaitoksilta ja omistamiltaan varavoimalaitoksilta ja osan hankkimalla automaattista taajuudenhallintareserviä (aFRR).

Uutena elementtinä suunnitteilla on ylössäätökapasiteetin (mFRR) hankinta pitkällä, 1 - 10 vuoden sopimuskaudella teknologianeutraalisti.

Fingrid järjestää alustavan tarjouskilpailun, jonka tarkoituksena on kartoittaa pitkillä sopimuksilla saatavan ylössäätökapasiteetin tarjonnan määrää ja hintatasoa laajasti. Fingrid päättää sitovien tarjousten pyytämisestä ottaen huomioon alustavista tarjouksista saamaansa tiedot sekä lainsäädännön asettamat reunaehdot.

Samalla Fingrid suunnittelee uudistuksia vuonna 2016 käyttöönotettujen säätökapasiteetti-markkinoiden sääntöihin tähän asti saatujen kokemusten perusteella. Uudistuksilla on vaikutusta myös säätösähkömarkkinoiden sääntöihin; Fingrid esittää säätötarjousten tilausjärjestyksen muuttamista siten, että vapaaehtoiset säätötarjoukset ja säätökapasiteettimarkkinoiden kautta ja pitkillä sopimuksilla hankitut säätökapasiteettitarjoukset aktivoitaisiin jatkossa hintajärjestyksessä. Tämä muutos on linjassa myös vuonna 2017 voimaan tulleen EU-asetuksen 2017/2195 (tasehallinnan suuntaviivat, EBGL) kanssa.

Alustavat tarjoukset ja lausunnot säätösähkö- ja säätökapasiteettimarkkinoiden sääntöjen muutosehdotuksiin pyydetään toimittamaan Fingridille sähköpostitse osoitteeseen reservitarjouspyynnot@fingrid.fi 6.4.2018 klo 16:00 mennessä.

Lisätietoja:

Laura Ihamäki, Fingrid, laura.ihamaki(at)fingrid.fi tai puh. 030 395 5166.

Liitteet:

Alustava tarjouspyyntö ja lausuntopyyntö: Ylössäätökapasiteetin tarjoaminen pitkillä sopimuksilla sekä säätösähkö- ja säätökapasiteettimarkkinoiden sääntöjen muutokset

Fingridin ja Myyjän välinen sopimus säätökapasiteetin hankinnasta, sopimusluonnos

Säätösähkömarkkinoiden säännöt, muutosehdotus

Säätökapasiteettimarkkinoiden säännöt, muutosehdotus


Tarjouslomake, alustava tarjous

Kommentointilomake

 Fingridin yritysvastuuvaatimukset säätökapasiteettisopimukseen