;
11.4.2017 15.15
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

Uuden pohjoismaisen taseselvityksen (NBS go-live) käyttöönotto loppusuoralla

Uuden pohjoismaisen taseselvitysmallin (NBS) käyttöönotto on loppusuoralla. Uuteen taseselvitykseen tullaan siirtymään 1.5.2017 klo 01.00. Tällä hetkellä on käynnissä tulevan ja nykyisen taseselvitysmallin rinnakkaistaseselvitys.

​Valtioneuvoston antaessaan asetukset pohjoismaisen taseselvitysmenettelyn (NBS) käyttöönottoa koskevien säännöksien voimaantulosta on samalla säädetty myös osapuolille pakollisesta rinnakkaiskäytöstä ajalle 1.4.-30.4.2017. On välttämätöntä, että jokainen toimija osallistuu rinnakkaistaseselvitykseen, jotta mahdollisiin virheisiin pystytään puuttumaan ajoissa ennen uuden mallin käyttöönottoa. Virheelliset rakenteet ja raportointi siirryttäessä uuteen taseselvitysmalliin voivat aiheuttaa suuria kustannuksia osapuolille ja turhaa jälkiselvittelyä osapuolten kesken.

Raportointi Fingridille NBS:n go-liven jälkeen
Ohessa tietoja Fingridille raportoinnista ja nykyisen mallin taseselvitystietojen näkymisestä NBS:n go-liven jälkeen:
  • Markkinaosapuolten vastuu heille määritettyjen taseselvitystietojen raportoinnista eSettille laskutettavan taseselvityksen osalta alkaa 1.5.2017 tunnin 01:00 tiedoista, annettujen raportointi aikarajojen puitteissa.
  • Fingrid tulee laskuttamaan nykyisen selvitysmallin mukaisesti tasevastaavilta 1.5.2017 tunnin 00:00 - 01:00. Markkinaosapuolten tulee raportoida nykymallin mukaisesti vastuullaan olevat selvitystiedot kyseisen tunnin osalta suoraan Fingridille nykyisten raportointi aikarajojen puitteissa.
  • Säätöobjektikohtaiset tuotantosuunnitelmat, korjaus-, ja reservisuunnitelmat, sekä erikseen pyydetyt tuotantosuunnitelmat tasehallintaa varten tasevastaavat raportoivat jatkossakin vain Fingridille.
  • Reservien toteumatiedot laskutusta varten raportoidaan jatkossakin Fingridille. R-sähkö korvauksiin oikeuttavan FCR-N reservin osalta tulee raportoinnissa kuitenkin huomioida eSettin laskutusaikataulu.
  • Markkinaosapuolet voivat halutessaan jatkaa päättyvän taseselvitysmallin lähetyksiä Fingridille myös 1.5.2017 01:00 jälkeisille tunneille, jolloin tietoja on mahdollista verrata Fingridin LTJ-ekstranetissä vuoden 2017 loppuun asti. Nykyisten tuotantosuunnitelmien osalta suosittelemme osapuolille lähetysten jatkamista vielä toukokuun ajan NBS-malliin määritettyjen tuotantosuunnitelmien rinnalla. Huomioittehan kuitenkin, että rakenteellisia muutoksia ei tulla enää ylläpitämään Fingridin järjestelmässä NBS-malliin siirryttäessä eikä Fingrid vastaa näiden tietojen oikeellisuudesta.
  • Fingridin nykyinen välityspalvelu sekä raportointi tasevastaaville tulee päättymään taseselvitystietojen osalta, kun toukokuun ensimmäinen tunti on saatu Fingridin toimesta laskutettua. Fingrid ei vastaa 1.5.2017 01:00 jälkeisten tuntien välityspalvelutietojen oikeellisuudesta. Poikkeuksena tähän on tasevastaavan kokonaistuotantosuunnitelma sekä teho- ja reservikaupat, jotka on mahdollista saada myös jatkossa Fingridiltä.
 
Lisätietoja:
Jani Piipponen, tasepalvelupäällikkö, puh. 030 395 4186
Heikki Raatikainen, asiantuntija, puh. 030 395 4158