;
11.5.2017 14.00
Ajankohtaista

Säätösähkön hinta reilusti negatiivinen viime sunnuntaina

Suomessa oli 7.5. sähkön tuotantoa liikaa suhteessa sähkön kulutukseen. Säätösähkömarkkinoilla sähkön hinta laski kuuden tunnin ajaksi reilusti negatiiviseksi. Hinta oli neljän tunnin ajan -1 000 €/MWh ja kahden tunnin ajan -500 €/MWh. Nämä ovat kaikkien aikojen alhaisimmat säätösähkön hinnat Suomessa.
Sähköjärjestelmässä sähkön tuotannon ja kulutuksen on oltava joka hetki tasapainossa. Fingrid tasapainottaa sähköjärjestelmää reaaliajassa säätösähkömarkkinan avulla.
 
Säätösähkömarkkinoille osallistuu joustokykyistä sähköntuotantoa ja -kulutusta. Sähköntuottaja, joka vähentää sähköntuotantoa saa korvauksen, kun sähkön hinta laskee säätösähkömarkkinoilla negatiiviseksi. Vastaavasti sähkönkuluttaja, joka lisää kulutusta saa korvauksen sähkönkulutuksen lisäämisestä.
 
Sunnuntaina 7.5. sähköntuotantoa oli kulutukseen nähden vuorokauden toisella tunnilla (klo 1-2) yhteensä 290 megawattituntia liikaa, jonka jälkeen tilanne jatkui niin, ettei kulutustarve vastannut tuotantoa aina kello 6-7:ään saakka. Suurimmillaan tuotantoa oli liikaa kello 3-4, yhteensä 443 megawattituntia.
 
Ruotsin kantaverkkoyhtiön toteuttaman verkkokokeen ajaksi sähkön rajasiirtokapasiteettia Ruotsiin oli rajoitettu samoilla tunneilla käyttövarmuussyistä. Sähkön ylijäämää Suomessa ei voitu tällöin siirtää Ruotsiin ja säätötoimenpiteet tehtiin kokonaisuudessaan Suomessa. Tilanne syntyi Suomen sähköjärjestelmän ennustettua suuremmasta sähköntuotannosta sekä ennustettua lämpimämmästä yölämpötilasta ja odotettua alhaisemmasta sähkönkulutuksesta.

 

Joustavuuden merkitys kasvaa

Kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo toteaa, että sähkön tuotantorakenteen muuttuessa sään mukaan vaihtelevaksi joustavuuden merkitys kasvaa. Uusitalon mukaan kuvatun kaltaisten tilanteiden voidaan odottaa yleistyvän tulevaisuudessa.

- Tilanne osoittaa selkeästi, että vihreä sähköjärjestelmä edellyttää toimiakseen laajoja markkinoita, jolloin markkinat pystyvät tasapainottamaan haasteellisia sähkömarkkinan tilanteita.

- On hyvä, että 7.5. koettu tilanne ratkesi markkinaehtoisesti. Markkinatoimijoilla oli mahdollisuus myös ansaita säätösähkömarkkinoilla. Jatkossa tämä luo alan toimijoille myös uusia ansaintamahdollisuuksia. Tämä edellyttää, että markkinoille annetaan selkeä kuva voimajärjestelmän kulloisestakin tilasta. Fingridillä on suunniteltu toimenpiteitä läpinäkyvyyden lisäämiseksi, kertoo Uusitalo.

Lisätietoja:
 
Kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5181 

Erikoisasiantuntija Vesa Vänskä, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5185