;
10.11.2017 09.00
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

Julkinen kuuleminen sähköjärjestelmän käyttötoiminnan tiedonvaihdon ehdotuksesta

ENTSO-E on käynnistänyt 31.10. julkisen kuulemisen ehdotuksesta, joka koskee sähköjärjestelmän käyttötoiminnan suuntaviivojen edellyttämiä tiedonvaihdon vaatimuksia, rooleja ja vastuita. Kuuleminen jatkuu 1.12. saakka.
Sähköjärjestelmän käyttötoiminnan suuntaviivat tulivat lainvoimaiseksi 14.9.2017. Niiden edellyttämänä kantaverkkoyhtiöt ovat laatineet yhteisen ehdotuksen tiedonvaihdon osapuolille asetettavista vaatimuksista, rooleista ja vastuista (Key Organizational Requirements, Roles and Responsibilities, KORRR).
 
Eurooppalainen kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö ENTSO-E on käynnistänyt 31.10. KORRR-ehdotuksen kuulemisen. Konsultaation materiaaliin voi tutustua ENTSO-E:n verkkosivuilla. Brysselissä pidetään lisäksi työpaja aiheesta 14.11. Kuuleminen päättyy 1.12.

Suosittelemme tiedonvaihdon osapuolia osallistumaan kuulemiseen ja siten vaikuttamaan tulevan käyttötoiminnan suuntaviivoja täydentävän säädöksen sisältöön.

Käyttötoiminnan suuntaviivat määrittelevät eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden, jakeluverkkoyhtiöiden, suljettujen verkkoyhtiöiden sekä verkkoon liittyneiden merkittävien osapuolten vastuut ja toimintaperiaatteet hyvän käyttövarmuuden, taajuuden laadun sekä järjestelmän ja resurssien tehokkaan käytön mahdollistamiseksi.

Kantaverkkoyhtiöt tarvitsevat kattavat tiedot verkkoon liittyneiltä osapuolilta koko sähköjärjestelmän käyttövarmuuden ja tasehallinnan hoitamiseen. Muut verkossa toimivat osapuolet tarvitsevat riittävät tiedot oman toimintansa edellyttämässä laajuudessa.

Kantaverkkoyhtiöiden tulee toimittaa lopullinen KORRR-dokumentti viranomaisten hyväksyttäväksi kuuden kuukauden kuluttua käyttötoiminnan suuntaviivojen voimaantulosta eli viimeistään 14.3.2018 mennessä kuultuaan sitä ennen sidosryhmiä.

Lisätiedot:

Timo Kaukonen, Fingrid Oyj, puh. 040 545 2124

Käyttötoiminnan suuntaviivat  

ENTSO-E:n ehdotus tiedonvaihdon osapuolten vaatimuksista, rooleista ja vastuusta

ENTSO-E:n konsultaation materiaali ja ilmoittautuminen työpajaan