;
7.4.2017 13.00
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

Julkinen kuuleminen kapasiteetinlaskentamenetelmästä vuorokausi- ja päivänsisäisillä markkinoilla Nordic CCR -kapasiteetinlaskenta-alueella

Siirtokapasiteetin jakamisen ja siirtojen hallinnan suuntaviivan mukainen julkinen kuuleminen kapasiteetinlaskentamenetelmästä vuorokausi- ja päivänsisäisillä markkinoilla Nordic CCR -kapasiteetinlaskenta-alueella alkaa 7.4.2017. Kuuleminen päättyy 15.5.2017.
Siirtokapasiteetin jakamisen ja siirtojen hallinnan suuntaviiva (CACM GL) velvoittaa kantaverkonhaltijoita laatimaan ehdotuksen vuorokausi- ja päivänsisäisten markkinoiden kapasiteetinlaskentamenetelmästä, jota käyttäen näille markkinoille tarjottavat siirtokapasiteetit lasketaan. Kansalliset sääntelyviranomaiset hyväksyvät kapasiteetinlaskentamenetelmät ennen niiden käyttöönottoa. Ehdotus on toimitettava hyväksyttäväksi viimeistään 18.9.2017.

CACM GL:n mukaan kunkin kapasiteetinlaskenta-alueen kantaverkonhaltijat vastaavat kapasiteetinlaskentamenetelmien kehittämisestä yhdessä. Ehdotuksesta on järjestettävä julkinen kuuleminen ennen sen hyväksymistä. Fingrid valmistelee kapasiteetinlaskentamenetelmiä koskevan ehdotuksen yhdessä Pohjoismaisten kantaverkonhaltijoiden kanssa Nordic CCR –kapasiteetinlaskenta-alueelle. Ehdotus sekä lisätietoa julkisesta kuulemisesta ja siihen osallistumisesta löytyy ENTSO-E:n sivuilta.

Pohjoismaiset kantaverkonhaltijat järjestävät kuultavana olevista kapasiteetinlaskentamenetelmistä työpajan 19.4.2017 Tukholmassa. Lisätietoa työpajasta ja ilmoittautumisohjeet löytyvät myös yllä olevan linkin kautta.
 
Lisätiedot:
Heini Ruohosenmaa, puh. 030 395 4187
Ritva Hirvonen, puh. 030 395 4182