;
11.8.2017 16.00
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

Julkinen kuuleminen Baltic CCR -kapasiteetinlaskentamenetelmästä

Siirtokapasiteetin jakamisen ja siirtojen hallinnan suuntaviivan mukainen julkinen kuuleminen kapasiteetinlaskentamenetelmästä vuorokausi- ja päivänsisäisillä markkinoilla Baltic CCR -kapasiteetinlaskenta-alueella alkaa 11.8.2017. Kuuleminen päättyy 11.9.2017.

Siirtokapasiteetin jakamisen ja siirtojen hallinnan suuntaviiva (CACM GL) velvoittaa kantaverkonhaltijoita laatimaan ehdotuksen vuorokausi- ja päivänsisäisten markkinoiden kapasiteetinlaskentamenetelmästä, jota käyttäen näille markkinoille tarjottavat siirtokapasiteetit lasketaan. Kansalliset sääntelyviranomaiset hyväksyvät kapasiteetinlaskentamenetelmät ennen niiden käyttöönottoa. Ehdotus on toimitettava hyväksyttäväksi viimeistään 18.9.2017.
 
CACM GL:n mukaan kunkin kapasiteetinlaskenta-alueen kantaverkonhaltijat vastaavat kapasiteetinlaskentamenetelmien kehittämisestä yhdessä. Ehdotuksesta on järjestettävä julkinen kuuleminen ennen sen hyväksymistä.
 
Fingrid valmistelee kapasiteetinlaskentamenetelmiä koskevan ehdotuksen yhdessä Baltian kapasiteetinlaskenta-alueeseen kuuluvien kantaverkonhaltijoiden kanssa Baltic CCR –kapasiteetinlaskenta-alueelle. Ehdotus sekä lisätietoa julkisesta kuulemisesta ja siihen osallistumisesta löytyy ENTSO-E:n sivuilta.
 
Lisätiedot:
 
Heini Ruohosenmaa, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4187
Mikko Heikkilä, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5113