;
1.9.2017 15.00
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

Julkinen kuuleminen Baltic CCR -alueellisista siirto-oikeustuotteista

Pitkän aikavälin kapasiteetin jakamista koskevien suuntaviivojen (Guideline on Forward Capacity Allocation, FCA) mukainen julkinen kuuleminen Baltic CCR:n alueellisesta siirto-oikeustuotteista alkaa 1.9.2017 ja päättyy 1.10.2017.

FCA-suuntaviiva velvoittaa kantaverkonhaltijoita laatimaan alueellisen ehdotuksen pitkän aikavälin siirto-oikeustuotteista. Kansalliset sääntelyviranomaiset hyväksyvät ehdotuksen ennen sen käyttöönottoa.

Koska Suomen ja Viron väliset EstLink-tasasähköyhteydet kuuluvat Baltic CCR -kapasiteetinlaskenta-alueeseen Fingrid on valmistellut ehdotuksen yhdessä muiden Baltic CCR -alueen kantaverkonhaltijoiden kanssa.

Käytännössä ehdotus koskee tässä vaiheessa Viron ja Latvian välisiä siirto-oikeustuotteita. Ehdotus sekä lisätietoja julkisesta kuulemisesta sekä siihen osallistumisesta löytyy ENTSO-E:n sivuilta.

Lisätiedot:

Heini Ruohosenmaa, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4187, heini.ruohosenmaa(at)fingrid.fi

Mikko Heikkilä, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5113, mikko.heikkila(at)fingrid.fi