;
3.11.2017 14.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Hankintapäätös taajuusohjatusta käyttö- ja häiriöreservistä vuodelle 2018

Fingrid on tehnyt hankintapäätöksen taajuusohjattujen reservien vuosimarkkinoiden reservimääristä vuodeksi 2018. Taajuusohjatun häiriöreservin tarjonta kasvoi merkittävästi uusien kulutuskohteiden myötä, ja kulutuksen osuus taajuusohjatun häiriöreservin hankinnasta nousi yli 70 prosenttiin. Reservienhankinnan kokonaiskustannusten oletetaan olevan vuonna 2018 pienemmät kuin 2017.

Fingrid valitsee vuosimarkkinoilta hankittavan reservikapasiteetin tarjouskilpailun perusteella, johon reservintarjoaja voi tarjota Suomessa sijaitsevaa reservikapasiteettia. Kilpailutuksen tuloksena Fingrid saa käyttöönsä enimmillään 72,6 MW taajuusohjattua käyttöreserviä ja 435,0 MW taajuusohjattua häiriöreserviä. Taajuusohjattua käyttöreserviä hankitaan noin 18 MW enemmän ja taajuusohjattua häiriöreserviä noin 20 MW vähemmän kuin vuonna 2017.

Vuosimarkkinatarjonta kasvoi taajuusohjatussa häiriöreservissä viime vuoteen nähden merkittävästi uusien kulutuskohteiden myötä. Taajuusohjatun häiriöreserviin hankintamäärästä yli 70 % on kulutusta kun osuus vuonna 2017 on ollut noin 50 %.
 
Reservintarjoajille maksettava kapasiteettikorvaus määräytyi tarjouskilpailun mukaan ja on taajuusohjatulle käyttöreserville 14,00 €/MW,h ja taajuusohjatulle häiriöreserville 2,80 €/MW,h. Taajuusohjatun häiriöreservin vuosimarkkinahinta laski 40 %:lla vuoden 2017 hintaan nähden kasvaneen tarjonnan myötä. Taajuusohjatun käyttöreservin hinta puolestaan nousi 8 %:lla, mutta myös hankintamäärä kasvoi. Kapasiteettikorvauksen lisäksi taajuusohjatun käyttöreservin aktivoitumisen aiheuttama säätöenergia kompensoidaan säätösähkön hinnalla.
 
Vuosimarkkinasopimusten kokonaisarvo on noin 12 miljoonaa euroa.
 
Vuosimarkkinoille osallistuvat reservintarjoajat vahvistavat päivittäin seuraavana päivänä ylläpitämänsä reservin määrän. Vuosimarkkinoiden lisäksi Fingrid hankkii reserviä päivittäisellä hankinnalla tuntimarkkinoilta kotimaasta ja muista Pohjoismaista sekä Venäjältä- ja Virosta siten, että kokonaishankinta kattaa Fingridille asetetut reservivelvoitteet.
 
Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöt ovat keskenään sopineet kunkin yhtiön ylläpitämän reservien määrän. Fingridin osuus pohjoismaisesta taajuusohjatusta käyttöreservistä on noin 140 MW ja taajuusohjatusta häiriöreservistä noin 260 MW.
 
Lisätietoja:

Anders Lundberg, puh. 030 395 4171

Laura Ihamäki, puh. 030 395 5166
 
Taajuusohjattu käyttöreservi ja taajuusohjattu häiriöreservi : Sähköverkon taajuuden muutoksista automaattisesti aktivoituvia reservituotteita, joiden avulla tasapainotetaan sähkön tuotantoa ja kulutusta.