;
14.3.2017 11.10
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Sähköjärjestelmä

Fingridin vuoden 2016 siirtojen hallinnan raportti on julkaistu

Fingrid julkaisee siirtojen hallinnan raportin vuodelta 2016. Raportti on vuosittainen yhteenveto Fingridin omistaman kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien tapahtumista ja toteumista vuodelta 2016.

Vuonna 2016 sähkön tuonti jatkui edellisvuosien tapaan suurena Ruotsista Suomeen. Suomen ja Ruotsin välisten rajajohtojen käytettävyys pysyi hyvällä tasolla ja oli 94,4 - 98,6 prosenttia. Korkealla käytettävyydellä edistetään sähkömarkkinoiden toimintaa. Suomen ja Ruotsin välisillä rajajohdoilla häiriömäärät pysyivät edellisvuoden tasolla. Suomen ja Ruotsin välisten pullonkaulatuntien lukumäärä tuontisuuntaan tippui noin 17 prosenttia edellisvuodesta, tasoittaen Suomen ja Ruotsin välistä sähkön hintaeroa.
 
Suomen ja Viron välisten rajajohtojen käytettävyys parani huomattavasti rajajohtojen häiriömäärien puolittuessa luotettavuuden parantamistoimenpiteiden seurauksena ja Viron verkon kunnossapito- ja investointitöiden vähentyessä.

Siirto Venäjältä Suomeen kasvoi 2 terawattituntia edellisvuodesta ollen kokonaisuudessaan 5,9 terawattituntia. Sähköä ei siirretty Venäjälle vuonna 2016 Fingridin verkon kautta.
 
Fingridin kaikkien aikojen suurin investointi "Rannikkolinja" valmistui vuoden 2016 lopussa kasvattaen Suomen sisäistä siirtokapasiteettia. 

Fingridin saamat pullonkaulatulot laskivat edellisvuodesta noin 50 miljoonaa euroa ollen vuonna 2016 yhteensä 40 miljoonaa euroa. Häiriöiden aikaisten sovittujen pörssikauppojen ja käyttövarmuuden takaamisen seurauksena Fingridille syntyi yhteensä noin 4 miljoonan euron vastakauppakulut edellisvuoden tapaan.
 
Katso Siirtojen hallinta 2016 -raportti täältä.
     
                   
Lisätietoja:
Käytönsuunnittelun suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen, puh. 030 395 4228
Käytönsuunnittelun erikoisasiantuntija Jussi Huttunen, puh. 030 395 4242