;
13.1.2017 13.40
Sähköjärjestelmä, Projektit, Ajankohtaista

Euroopan laajuinen kymmenvuotinen verkkosuunnitelma TYNDP 2016 julkaistu

ENTSO-E on julkaissut lopullisen version Euroopan laajuisesta kymmenen vuoden verkkosuunnitelmasta. Suunnitelma on toteutettu ensimmäistä kertaa interaktiivisena websivustona.

Vuoden 2016 versio 10-vuotisesta verkon kehittämissuunnitelmasta (TYNDP) pohjautuu vuoden 2014 suunnitelmaan. Suunnitelmassa esitetään, minkälainen sähkönsiirtoverkko tarvitaan, jotta EU:n vuoden 2030 ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa. Vaikka paikallisella tuotannolla, kysynnänjoustolla, varastoinnilla ja energiatehokkuudella tulee olemaan iso rooli, tarkastelut osoittavat, että nykyistä siirtoverkkoa tulee vahvistaa uusiutuvan energian siirtämiseksi suurimmille sähkönkulutusalueille ja sähkömarkkinoiden toimivuuden ylläpitämiseksi.

 

TYNDP 2016 näkee ennakolta noin 150 miljardin euron investoinnit siirtoverkkoinfrastruktuuriin. TYNDP 2016:sta tarkastellaan mahdollisuutta voimajärjestelmään, jossa päästöjä Euroopassa on leikattu 80 % vuoteen 2030 mennessä.

 

Fingridin projekteista TYNDP 2016:sta sisältyy 400 kV voimajohtohankkeet Ruotsin kolmas yhdysjohto, Keminmaa-Pyhänselkä ja 5. P1 johto ja lisäksi Fenno-Skan 1 uusiminen.

 
 

Lisätiedot (Fingrid):

Antti Harjula, erikoisasiantuntija, voimajärjestelmän suunnittelu

puh. 030 395 5184

 

Sivusto löytyy osoitteesta:

 

http://tyndp.entsoe.eu/