;
18.1.2017 09.30
Ajankohtaista

Energiavirasto on 2.1.2017 vahvistanut Fingridin tasepalvelun palveluehdot

Vahvistuspäätös koski Fingridin tasepalvelusopimuksen palveluehtoja, jotka otetaan käyttöön yhteispohjoismaisen taseselvityksen käynnistyessä 1.5.2017 klo 01.00.
Tasepalvelusopimukset on lähetetty tasevastaaville allekirjoittaviksi. Tasepalvelusopimus ja sen liitteet sekä Osuusvoimalaitosten tuotanto-osuuksien käsittely -ohje on julkaistu internetsivuillamme osoitteessa Asiakkaat -> Tasesähkökauppa ja taseselvitys
 
Tasepalvelusta perittävien maksujen määräytymisperusteiden vahvistaminen on käynnissä energiaviraston kanssa. Jos tasepalvelun maksuihin tai maksukomponentteihin tulee muutoksia ennen sopimuksen voimaantuloa, tiedotetaan tästä erikseen.
 
Lisätiedot:
Anders Lundberg, puh. 030 395 4171 (tasehallinta)
Jani Piipponen, puh. 030 395 4186 (taseselvitys)