;
23.1.2017 13.20
Ajankohtaista, Datahub, Sähkömarkkinat

Datahub-koulutukset valmistavat sähkön myyjiä ja verkkoyhtiöitä uuden järjestelmän käyttöönottoon

Datahub on vuonna 2019 käyttöönotettava sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen kaikista sähkönkäyttöpaikoista. Datahubin tietoja käyttävät noin 100 sähkön myyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä.
Datahubin käyttöönottoa edeltää huolellinen valmistelu ja suunnittelu, sillä uusi järjestelmä muuttaa suuresti sähkön myyjien ja verkkoyhtiöiden toimintaa. Sähkön myyjät, verkkoyhtiöt ja Fingrid aloittivat keväällä 2015 datahubiin siirtymisen suunnittelutyön. Työn tuloksena syntyi määrittelyt kaikista sähkön vähittäismyyntiin tarvittavista liiketoimintaprosesseista, ja niiden hoitamiseen tarvittavista tiedoista.
 
Uuteen järjestelmään siirtymisen helpottamiseksi järjestävät Fingrid, Energiateollisuus ja Adato Energia koulutussarjan datahubin liiketoimintaprosesseista. Webinaari-koulutuksissa käydään läpi eri liiketoimintaprosessit ja niiden sisältämä tietosisältö datahubissa, tietojen lähettäminen sekä välittäminen eteenpäin tietoon oikeutetulle osapuolelle.
 
Koulutussarja alkaa 10.2.2017 aiheenaan Yleistä datahubista ja dokumenteista.
Seuraavat webinaari-aiheet ja päivämäärät ovat:
15.3. Asiakastiedot datahubissa
22.3. Käyttöpaikkatiedot datahubissa
29.3. Sopimusten ilmoitus datahubissa
5.4.   Sopimusmuutokset ja päättymiset datahubissa
26.4. Mittaustiedon prosessit datahubissa
3.5.   Katkaisu- ja kytkentäprosessit datahubissa
10.5. Taseselvitys ja tasevirheiden korjaukset datahubissa
17.5. Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa
 
Jokaisen webinaarin alussa käydään lyhyesti läpi edellisen webinaarin sisältöön tulleeet kysymykset ja vastaukset, lopussa esittellään seuraavan webinaarin aihe.
Kaikille avoimiin maksuttomiin 45 min pituisiin koulutuksiin ilmoittaudutaan Adato Energian koulutuskalenterin kautta.
 
Lisätietoja koulutusten sisällöstä löytyy koulutuskalenterista, kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen datahub@fingrid.fi otsikolla "Datahub webinaarit ennakkokysymys".
 
Lisätietoja:
Marjut Puukangas, puh. 030 395 5292
Datahub-projektin sivut