;
9.9.2016 14.00
Ajankohtaista

Tarjouspyyntö osallistumisesta taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin ylläpitoon 2017

Fingrid järjestää tarjouskilpailun taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin ylläpidosta ajanjaksolle 1.1.2017 – 31.12.2017.
Fingrid hankkii osan ylläpidettävästä reservikapasiteetista kotimaisilta vuosimarkkinoilta tämän tarjouskilpailun perusteella. Vuosimarkkinoiden lisäksi Fingrid hankkii taajuusohjattua reserviä Venäjältä ja Virosta sekä päivittäisellä hankinnalla tuntimarkkinoilta kotimaasta ja muista Pohjoismaista.
 
Taajuusohjattujen reservien sopimusehtoja on tarkistettu ja keskeisimmät muutokset ovat seuraavat:
  • Taajuusohjatun häiriöreservin (FCR-D) aggregointi useasta taseesta on mahdollista, ja avoimen toimitusketjun ulkopuolinen osapuoli voi toimia reservinmyyjänä ja sopimusosapuolena.
  • Relekytketylle reservikapasiteetille asetettavia aktivointivaatimuksia on selkeytetty.
  • Reaaliaikatietojen laskentaperiaatteita on täsmennetty.
  • Toimittamatta jääneen reservikapasiteetin korvauksen suuruus on nostettu 100 %:iin sopimuksen yksikköhinnasta.
  • Lisäksi sopimuksen ja sovellusohjeen tekstejä on joiltain kohdin selkeytetty.

Tarjous on toimitettava Fingridille 30.9.2016 klo 16:00 mennessä tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätietoja antaa tarvittaessa Anders Lundberg puh. 030 395 4171 tai Laura Ihamäki puh. 030 395 5166
 
Liitteenä: