;
17.5.2016 09.20
Lehdistötiedotteet, Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Sähköjärjestelmän muutos edellyttää uudenlaista energiapolitiikkaa ja markkinoiden vahvistamista

Pohjoismainen sähköjärjestelmä on merkittävien muutosten edessä. Vähähiiliseen sähköntuotantoon siirtyminen tarkoittaa valtavia muutoksia. Puhtaasti kansallisiin lähtökohtiin perustuvalla energiapolitiikalla ei voida ratkaista tulevaisuuden ongelmia. Sähkömarkkinoiden toimintakyky on heikentymässä, minkä seurauksena sähkön toimitusvarmuus on uhattuna. Kantaverkkoyhtiö Fingrid on huolissaan tapahtuneesta kehityksestä ja esittää omalta osaltaan konkreettisia toimia sähkömarkkinoiden tervehdyttämiseksi, jotta siirtyminen vähähiiliseen sähköjärjestelmään saavutettaisiin kustannustehokkaasti koko yhteiskunnan kannalta. ​Laajamittaiset kansallisiin lähtökohtiin perustuvat tukijärjestelmät ovat lyhyessä ajassa lisänneet merkittävästi uusiutuvan sähkön tuotantoa pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Tämä on aiheuttanut sähkömarkkinoille energiaylijäämän, mikä näkyy sähkön markkinahinnan romahtamisena keinotekoisen alhaiselle tasolle. Markkinaperusteisesti toimivaa sähköntuotantoa on jouduttu sulkemaan. Suomessa säätökykyisen lauhdesähkön tuotantokapasiteetti on romahtanut ja Ruotsissa on tehty päätöksiä ydinvoimalaitosten ennenaikaisista sulkemisista. Sähkömarkkinoilla ei tänään ole edellytyksiä markkinaperusteisille investoinneille. Uhkana on, että aikaa myöten kaikkea sähköntuotantoa pitää tukea, mikä tulee yhteiskunnalle erittäin kalliiksi.
 
-Markkinamekanismi ohjaa sähkön liikkeitä äärimmäisen tehokkaasti. Tänä talvena hinnat pysyivät alhaalla, vaikka ensin Suomessa ja sitten Norjassa ja Ruotsissa oli kovat pakkaset. Huolemme on, että jos markkina tuhotaan, tämä mekanismi häviää, toteaa Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.
 
Pohjoismainen sähköjärjestelmä on kovaa vauhtia menossa tilanteeseen, jossa sähköä on keskimäärin riittävästi tai jopa liikaakin, mutta kansalaiset ja teollisuus eivät saa sähköä silloin, kun ne sitä tarvitsevat. Sähkön toimitusvarmuus on vaarassa. Pitkällä aikavälillä ratkaisuna voi olla sähkön varastoiminen eri keinoilla, mutta tällä vuosikymmenellä varastointiteknologioista ei ole apua.
 
Energiapoliittisten ratkaisujen rinnalla sähkömarkkinoita on kehitettävä siten, että ne tuovat järjestelmään joustoa markkinaehtoisesti. Tämä tarkoittaa kaiken hintasääntelyn poistamista sähkömarkkinoilta. Toimien seurauksena sähkön kulutusta ja tuotantoa ohjaavat hintasignaalit vahvistuvat. Tämä tarkoittaa aiempaa vaihtelevampia sähkönhintoja, mutta etenkin pitkällä tähtäimellä koko yhteiskuntaa hyödyttävää kustannustehokkuutta.
 
- Toivon päättäjiltä rohkeutta sitoutua markkinaehtoisiin vaihtoehtoihin matkalla tulevaisuuden sähköjärjestelmään - Ilmastotavoitteiden saavuttaminen on lähtökohta, kyse on siitä tehdäänkö se kustannustehokkaasti ja markkinaehtoisesti vai tehottomasti ja keskusohjatusti, toteaa Jukka Ruusunen.
 
Fingrid on kuluneen kevään aikana tarkastellut toimia sähkömarkkinoiden tervehdyttämiseksi. Tänään julkaistavassa keskustelupaperissa "Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa - mitä voimme tehdä?" esitellään joukko konkreettisia toimia joilla markkinoiden toimintaa voitaisiin parantaa siirtymäkaudella kohti tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Toimet liittyvät muun muassa säätö- ja tasesähkön hinnoitteluun, tehoreserviin ja vähittäis- ja tukkumarkkinoiden yhteen kytkemiseen. Isojen sähkönkäyttäjien rinnalla myös kotitalouskäyttäjien kysynnänjousto ja siitä hyötyminen on tehtävä mahdolliseksi.
 
- Uskomme keskustelupaperissa esiteltävien toimenpiteiden olevan askel oikeaan suuntaan. Toivomme herättävämme laajaa keskustelua näistä teemoista ja energiapolitiikan suunnasta, ei ainoastaan Suomessa vaan koko Itämeren alueella. On selvää, että nykyisellä tiellä emme voi jatkaa, painottaa Jukka Ruusunen.
 
Fingridin tänään 17. toukokuuta julkaisemassa keskustelupaperissa "Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa - mitä voimme tehdä" esitetään joukko konkreettisia toimenpide-ehdotuksia sähkömarkkinoiden toimintakyvyn palauttamiseksi.
 
Toivomme keskustelupaperin herättävän mielenkiintoa ja tuottavan runsaasti palautetta sekä esitetyistä kehittämistoimenpiteistä että muista markkinaosapuolten tunnistamista parannuskohteista. Kommentit pyydetään toimittamaan 15.9.2016 mennessä osoitteeseen markkinamalli@fingrid.fi

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen puh. 030 395 5140
Johtaja Asta Sihvonen-Punkka puh. 030 395 5235

Liite:

1) Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa – esitysaineisto
2) Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa - mitä voimme tehdä?
3) Electricity market needs fixing – What can we do?