;
22.1.2016 10.15
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Säätösähkön hinta kohosi kaikkien aikojen huipputasolle

Säätösähkön hinta nousi perjantaina aamulla 22.1. yhden tunnin ajaksi 3000 €/MWh tasolle. Tämä on kaikkien aikojen korkein Suomessa toteutunut säätösähköhinta. Ennakoitua kylmempi sää nosti sähkön kulutusta aamun tunteina ja lisäsi merkittävästi sähköjärjestelmän säätötarvetta. Sähköjärjestelmässä ei esiintynyt merkittäviä häiriöitä, eikä sähkön riittävyys ollut vaarassa.
Kantaverkonhaltija Fingrid huolehtii sähkön kulutuksen ja tuotannon välisen tasapainon ylläpitämisestä Suomen sähköjärjestelmässä joka hetki. Tätä tehtävää hoidetaan säätösähköllä ja sähköjärjestelmän reserveillä. Sähkömarkkinatoimijat osallistuvat säätösähkömarkkinoille ja voivat hinnoitella säätösähkötarjouksensa vapaasti. Aamulla 6-7 tunnilla toteutuneessa säätösähkön hintapiikissä kaikki saatavilla olleet markkinaehtoiset säätösähkötarjoukset hyödynnettiin sähköjärjestelmän tasapainottamiseen.

Korkea säätösähkön hinta ei suoraan vaikuta sähkön kotitalouskäyttäjien sähkölaskuun. Korkeaa hintaa joutuvat maksamaan ne tasevastaavat, joiden sähkötase oli epätasapainossa kyseisellä tunnilla.

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Jyrki Uusitalo puh 030 395 5181 
 
Uutista päivitetty 3.2.2016, lisätty markkinaraportti hintapiikistä:

Hintapiikki säätösähkömarkkinoilla 22.1.2016