;
5.10.2016 14.15
Kansainväliset uutiset, Ajankohtaista

Julkinen kuuleminen siirtosuunnitelmien laskentamenetelmästä

Elokuussa 2015 voimaantulleen siirtokapasiteetin jakamisen ja siirtojen hallinnan suuntaviivan mukainen kuukauden kestävä julkinen kuuleminen vuorokausimarkkinoihin ja päivän sisäisiin markkinoihin liittyvien siirtosuunnitelmien laskentamenetelmästä alkoi 4.10.2016.
Siirtokapasiteetin jakamisen ja siirtojen hallinnan suuntaviivan (CACM GL) mukaan eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden pitää laatia ehdotus vuorokausimarkkinoihin ja päivän sisäisiin markkinoihin liittyvien siirtosuunnitelmien laskentamenetelmästä. Näitä laskentamenetelmiä kantaverkkoyhtiöt käyttävät suunnitellessaan tarjousalueiden välisiä siirtoja. Ehdotukset näistä laskentamenetelmistä on tehtävä viimeistään joulukuun 2016 alkupuolella.
 
Kansalliset sääntelyviranomaiset hyväksyvät nämä laskentamenetelmät ennen niiden käyttöönottoa. Kantaverkkoyhtiöiden on järjestettävä julkinen kuuleminen laaditusta ehdotuksesta ennen sääntelyviranomaisten hyväksyntää. 
 
Kantaverkkoyhtiöiden valmistelema ehdotus sekä lisätietoa julkisesta kuulemisesta ja siihen osallistumisesta löytyy ENTSO-E:n sivuilta.
 
ENTSO-E järjestää kuultavana olevista menetelmistä työpajan 26.10.2016. Lisätietoa tästä löytyy myös yllä olevan linkin kautta.
 
Lisätiedot:
Ritva Hirvonen, puh. 030 395 4182