;
6.4.2016 12.00
Pörssitiedotteet

Juhani Järvi Fingridin hallituksen puheenjohtajaksi

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 6.4.2016 Helsingissä. Yhtiökokous hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2015, vahvisti tuloslaskelman ja taseen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous valitsi Fingrid Oyj:n hallituksen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Järvi. Muita hallituksen jäseniä ovat Juha Majanen (varapuheenjohtaja), Esko Torsti, Sanna Syri, sekä uudeksi hallituksen jäseneksi yhtiökokouksessa valittu Anu Hämäläinen. Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin yhtiön verkkosivuilla.
 
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa kullekin A-sarjan osakkeelle 33.686,24 euroa ja B-sarjan osakkeelle 16.038,49 euroa, yhteensä 90.000.003,75 euroa.
 
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Jouko Malisen.
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, 030 395 5140 tai 040 593 8428
Talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell, 030 395 5213 tai 040 592 4419