;
29.4.2016 09.30
Lehdistötiedotteet, Ajankohtaista, Projektit

Fingridiltä suurinvestointeja Etelä-Karjalaan Kemiran Joutsenon tehtaan laajennuksen myötä

Fingrid suunnittelee uuden Vuoksen sähköaseman ja noin 24 kilometrin pituisen Lempiälä -Vuoksi -voimajohdon rakentamista. Suunnitelmat pohjautuvat Kemiran aikeisiin laajentaa natriumkloraattituotantoa Joutsenon tehtaalla. Tehtaan laajennus lisää sähkön kulutusta, joten Fingrid aikaistaa Etelä-Karjalan kantaverkon lähes 20 miljoonan investointeja.
Kemira julkisti maaliskuun lopussa uutisen natriumkloraattituotannon kasvattamisesta Joutsenon tehtaalla. Päätöksen mukaan Kemira aikoo rakentaa Joutsenon tehtaalle uuden natriumkloraatin tuotantolinjan ja kennosalin. Kemiran investointi edellyttää alueen kantaverkon uusimista, sillä laajennuksen valmistuessa vuoden 2017 loppupuolella tehtaan tarvitsema teho nousee nykyisestä ja sähkön kulutus kasvaa huomattavasti.
 
Fingrid on suunnitellut jo aikaisemmin Vuoksen alueelle kantaverkkoinvestointeja. Vuosituhannen alussa Etelä-Karjalan kantaverkkoa vahvistettiin vastaamaan teollisuuden tarpeita ja kasvanutta sähkönkulutusta. Tuolloin Fingridin tarkoituksena oli rakentaa vaiheittain uusi voimajohto Lappeenrannasta Yllikkälän sähköasemalta Joutsenoon uudelle Vuoksen sähköasemalle. Tästä suunnitelmasta toteutettiin ensimmäinen vaihe, eli voimajohto Yllikkälästä Lempiälään. Metsäteollisuuden rakennemuutos ja alueen sähkönkulutuksen kasvun hidastuminen lykkäsivät kuitenkin jatkosuunnitelmien, Lempiälä - Vuoksi -voimajohdon ja Vuoksen sähköaseman rakentamisen aloittamista.
 
Noin kuusi vuotta sitten Fingrid päätti vahvistaa alueen kantaverkkoa pienemmillä toimenpiteillä, ja siirtää Lempiälä - Vuoksi -voimajohdon rakentamista vuoteen 2020. Kemiran investointipäätös aikaistaa kuitenkin uuden Lempiälä - Vuoksi -voimajohdon rakentamista. Nyt suunniteltavaan kokonaisuuteen sisältyy Lempiälä - Vuoksi -voimajohdon ja Vuoksen sähköaseman rakentaminen, sekä muut tarvittavat voimajohdot, joilla uusi Vuoksen sähköasema liitetään osaksi valtakunnallista kantaverkkoa.
 
Hankekokonaisuuden suunnitelmia täsmennetään vielä tämän kesän aikana, ja tavoitteena on tehdä lopullinen päätös hankkeen toteutumisesta syksyyn mennessä.

Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Kari Kuusela, puh. 040 502 7333
suunnittelupäällikkö Aki Laurila, puh. 030 395 5135