;
11.5.2016 14.30
Ajankohtaista

Fingrid pyytää tasepalvelusopimuksen ehtojen vahvistusta Energiavirastolta

Fingrid Oyj siirtää valtakunnalliseen taseselvitykseen liittyvät operatiiviset toiminnot Norjan ja Ruotsin kantaverkonhaltijoiden kanssa yhteisesti omistamansa osakkuusyhtiön, eSett Oy:n (Taseselvitysyksikkö), tehtäväksi 3.10.2016 alkaen.
Nykyinen Fingridin ja tasevastaavien välinen Tasepalvelusopimus korvataan tällöin uudella tasepalvelusopimuksella. Uuden tasepalvelusopimuksen liitteenä tulee olemaan valtioneuvoston asetuksessa sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta kuvattu järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan ylläpitämä tasevastuuta ja taseselvitystä koskeva käsikirja. Käsikirja sisältää tasevastuuta ja taseselvitystä koskevat palveluehdot. Fingrid Oyj on pyytänyt 26.4.2016 Energiavirastoa vahvistamaan kyseiset tasepalvelusopimuksen palveluehdot.
 
Energianvirasto on käynnistämässä ehtojen kuulemisen. Kuulemisen materiaali päivittyy oheisen linkin taakse lähipäivinä (energiavirasto käynnisti kuulemisen 13.5): https://www.energiavirasto.fi//fingrid_tasepalvelusopimus2016.
 
Ehdoissa on mm. uusi osuusvoimakäsittely:
 
Osuusvoimalaitoksen taseselvitys ja tuotannon jakaminen on mahdollista tehdä yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin mukaisella tuotannonjaolla, jossa osuusvoimalaitoksen tuotantoyksikön kokonaistuotanto kirjataan tuotantoyksikön sähkönmyyjälle ja jolta tuotanto jaetaan muille osakkaille ennakkokirjauksin eli kahdenvälisin kaupoin (bilateraalikaupat) ennen käyttötuntia.
 
Toisena vaihtoehtona on, että osuusvoimalaitoksesta muodostetaan yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin mukainen oma mittausalue, jolla tulee olla yksi verkonhaltija/mittausalueen ylläpitäjä, joka vastaa kyseisen mittausalueen taseselvityksestä, taseselvitystietojen raportoinnista Taseselvitysyksikölle sekä muille tietoihin oikeutetuille osapuolille. Osuusvoimalaitoksen osakkaat muodostetaan taseselvitykseen yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin mukaisina sähkönmyyjinä. Osuusvoimalaitoksesta muodostettavalle mittausalueelle muodostetaan niin monta tuotantoyksikköä kuin sillä on osakasta. Osuusvoimalaitoksen toteutuneen tuotannon jako perustuu osuusvoimalaitoksen osakkaiden tasevastaavien viimeistään 45 minuuttia ennen käyttötuntia Taseselvitysyksikölle ilmoittamiin osakaskohtaisiin tuotanto-osuuksiin, joiden osalta vahvistetaan käyttötunnin aikana käytetäänkö ennen käyttötuntia ilmoitettua tuotanto-osuutta kiinteänä osakkaan toteutuneena tuotantona käyttötunnille. Edellä mainittu mahdollistaa mm. osuusvoimalaitoksen osalta osakaskohtaiset säätösähkötarjoukset säätösähkömarkkinoille.
 
Lisätietoja
Jani Piipponen, 030 395 4186
Pasi Lintunen, 040 519 5070