;
5.1.2016 10.30
Pörssitiedotteet

Energiaviraston päätös valvontamenetelmistä 2016–2023

Energiavirasto on tehnyt päätöksen sähkön kantaverkkotoiminnan valvontamenetelmistä valvontajaksoille 2016–2019 ja 2020–2023.
Valvontamenetelmät koostuvat useista eri menetelmistä, jotka yhdessä muodostavat kokonaisuuden. Tämän kokonaisuuden avulla Energiavirasto valvoo toisaalta verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuutta ja toisaalta verkonhaltijan mahdollisuuksia investoida riittävästi verkkoon, kattaa kustannuksensa ja maksaa omistajilleen kohtuullista tuottoa.

Fingrid Oyj:n näkemyksen mukaan 2016–2023 valvontamenetelmien keskeisten taloudellisten parametrien osalta kehitys on verkonhaltijalle oikeansuuntainen ja tukee kantaverkon pitkäjänteistä kehittämistä.

Valvontamenetelmät astuivat voimaan 1.1.2016 ja valitusperiodi päättyi 4.1.2016. Fingrid ei valittanut päätöksestä.

Lisätiedot:
Talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell, puh. 030 395 5213