;
6.6.2015 15.15
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Lehdistötiedotteet

Venäjälle viedään kaupallisesti sähköä ensimmäistä kertaa 7.6.2015

Suomesta viedään kaupallisesti sähköä Venäjälle ensimmäistä kertaa 140 megawatin teholla 7.6.2015 kello 9-22 välisenä aikana.
Sähkön kaupallinen vienti Venäjälle tuli mahdolliseksi vuoden 2014 lopulla jolloin Fingrid ja venäläiset kantaverkko-osapuolet allekirjoittivat sopimuksen Suomen ja Venäjän välisen kaksisuuntaisen sähkökaupan mahdollistavat sopimukset. Aiemmin sähkönsiirto 400 kilovoltin rajajohdoilla on onnistunut ainoastaan yksisuuntaisesti Venäjältä Suomeen.
 
Suomessa sähkön hinta määräytyy pohjoismaisessa Nord Pool -sähköpörssissä. Venäjällä hintaan vaikuttaa Venäjän sähköpörssihinnan lisäksi kapasiteettimaksu, joka lisätään markkinahinnan päälle silloin, kun sähköä viedään Venäjältä ulkomaille. Kaksisuuntainen yhteys palvelee myös sähköntoimitusvarmuutta Pietarin alueella.
 
Sähkönvientiä Suomesta Venäjälle on testattu aiemmin onnistuneesti maiden välisellä siirtoyhteydellä. Vientisuuntaisessa kaupassa yhtä Viipurin neljästä 350 megawatin tasasähköyksiköstä voidaan käyttää sähkön siirtoon Suomesta Venäjälle. Kaupalliseen käyttöön annetaan 320 megawattia ja loput käytetään reservikauppaan.
 
Päinvastaisessa siirrossa Venäjältä Suomeen voidaan kuljettaa sähköä kaiken kaikkiaan 1 400 megawatin verran, josta kaupallisessa käytössä on 1300 megawattia. Maiden välinen sähkönsiirto tapahtuu pääosin Viipurin tasajänniteyhteydellä.
 
Suomeen on viime vuosina tuotu runsaasti sähköä, mutta samalla Venäjältä Suomeen tuotavan sähkön määrä on vähentynyt merkittävästi aiemmista vuosista. Tuontimäärät Venäjältä ovat kuitenkin voineet vaihdella suuresti vuorokauden sisällä. Venäjän sähkön sijasta Suomeen on tuotu poikkeuksellisen paljon sähköä muista Pohjoismaista.
 
Lisätietoja:
Suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen puh. 030 395 4228 tai 040 545 2124 (viikonloppuna päivystäjänä toimiva lausunnonantaja)

Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140 tai 040 593 8428
Varatoimitusjohtaja, sähkömarkkinat Juha Kekkonen, puh. 030 395 5120 tai 040 560 5274