;
5.3.2015 13.00
Projektit, Lehdistötiedotteet

Vantaan Vaaralaan on valmistunut uusi suurlinjainen maamerkki

Kehä III:n varrelle pystytetty aivan uudenlainen maisemapylväspari herättää uudenlaisella muotoilullaan huomiota keskellä vilkasta liikenneliittymää - sen näkevät esimerkiksi kaikki autoilijat, jotka ajavat Porvoonväylää idästä Helsinkiin päin. Pylväsparin suunnittelutyössä on huomioitu paitsi ympäristö ja liikenne, myös alueella jo olemassa olevat rakenteet, kuten Vantaan Energian aiemmin pystyttämä voimajohtopylväs.

Tärkeä ja näkyvä osa yhteiskunnan sähkönsiirtojärjestelmää ovat voimajohtorakenteet, osana nykyaikaista maisemaamme. Teollisesti muotoillut sähköverkon voimajohtopylväät eli maisemapylväät elävöittävät omalta osaltaan yhteistä maisemaa samalla edustaen ympäristöä kunnioittavaa teknistä muotoilua. Maisemapylväistä on tullut näkyvä osa suomalaista ympäristöä.

Maisemapylväitä sijoitetaan harkitusti paikkoihin, joissa voimajohtorakenteet kulkevat maisemallisesti herkässä ympäristössä. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi taajama-alueet, vesistön ylitykset ja kohdat, joissa voimajohdot ylittävät vilkkaita liikenneväyliä.

- Vaaralan maisemapylväshanke sujui haasteellisesta ruuhka-Suomen sijainnistaan huolimatta hienosti ja voimmekin nauttia hankkeen tuotoksista kymmeniä vuosia eteenpäin, toteaa Fingridin varatoimitusjohtaja Kari Kuusela. -Maisemapylväät ovat esimerkki sähkötoimialan innovatiivisuudesta ja halukkuudesta ottaa yhteiskunnalliset tekijät kaikessa tekemisessä huomioon. Teemme työtä, jonka tavoitteena on palvella kansalaisia mahdollisimman hyvin.

- Halusimme olla mukana toteuttamassa maisemapylväsratkaisua näkyvälle paikalle, jonne oli jo aiemmin rakennettu Vantaan uuden jätevoimalan liittymisjohdon moderni voimajohtopylväs, perustelee toimitusjohtaja Risto Lappi Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n osallistumista yhteistyöhankkeeseen.

- Vaaralassa pylväiden näkyvyys on merkittävä, sanoo puolestaan Muotohiomo Oy:n toimitusjohtaja Pekka Toivanen. Toivanen kuvailee uuden pylvään muotoilua eleettömäksi ja ajattomaksi. -Se herättää mielenkiintoa, mutta samalla sopii hyvin ympäristöönsä. Pylväs on myös erittäin kustannus- ja materiaalitehokas.

Hankkeen kustannuksista ovat vastanneet valtaosin Liikennevirasto ja Vantaan kaupunki. Pylväät ovat kehittäneet yhteistyössä kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, Vantaan Energia Sähköverkot Oy ja muotoilutoimisto Muotohiomo Oy.

Lisätietoja:
Fingrid Oyj
varatoimitusjohtaja Kari Kuusela
puh. 030 395 5129

Vantaan Energia Sähköverkot Oy
toimitusjohtaja Risto Lappi
puh. 050 5900 826Yksityiskohta Vaaralan pylväästä