;
24.4.2015 07.15
Ajankohtaista, Muut, Sähkömarkkinat

Tasepalvelun uudet hinnat 1.6.2015 alkaen

Tasepalvelun hinnoittelu muuttuu kesäkuun 2015 alusta. Toteutuneen tuotannon ja -kulutuksen maksuja korotetaan 1.6.2015 alkaen seuraavasti: 

Nyt voimassa olevat maksut​ Maksut 1.6.2015 alkaen​
Toteutunut tuotanto ​ 0,20 €/MWh​ 0,22 €/MWh​
Toteutunut kulutus ​ 0,30 €/MWh​ 0,33 €/MWh​


Korotus on keskimäärin 10 %. Muut tasepalvelun maksut pysyvät ennallaan.
 
Pääsyynä korotuksille on alkuvuoden keskimääräistä lämpimämmästä säästä johtunut ennustettua alhaisempi toteutunut kulutus, lisäksi Suomen tuotantoennustetta on kuluvalle vuodelle korjattu alaspäin. Edellisistä johtuen voimassa olevat tuotanto- ja kulutusmaksut eivät riitä kattamaan tasepalvelun vuodelle 2015 ennustettuja kuluja.

 
Tuotannon ja kulutuksen maksuilla katetaan tasepalvelulle kohdistettavat reservikulut ja tasepoikkeamakulut. Reservikuluihin sisältyvät taajuusohjatun käyttöreservin sekä automaattisen taajuudenhallintareservin kulut kokonaisuudessaan sekä 10 % taajuusohjatun häiriöreservin ja nopean häiriöreservin kustannuksista. Tasepoikkeamakuluihin sisältyy 50 % Suomen ja Pohjoismaiden välisestä tasepoikkeamasta aiheutuvista kustannuksista.
 
Lisätietoja:
Jani Piipponen, tasepalvelupäällikkö
puh. 030 395 4186