;
5.2.2015 14.40
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset, Sähkömarkkinat

Suunnittelupohja NBS-taseselvitysmallin mukaisille mittausalueille on julkaistu

NBS-mallin (Nordic Balance Settlement) mukainen taseselvitys aloitetaan Suomen markkinatasealueella marraskuun 2015 alussa. NBS-mallin käsikirjan, Handbookin mukaisesti Suomen, Ruotsin ja Norjan markkinatasealueiden taseselvitykseen määritellään mittausalueet (Metering Grid Area), joiden kautta kulutus- ja tuotantotiedot voidaan kohdistaa sähkön myyjien kautta oikean tasevastaavan tasepoikkeamalaskentoihin ja -selvitykseen.
Suunnittelupohja NBS-taseselvitysmallin mukaisille mittausalueille on julkaistu internet-sivujemme taseselvitysinformaatio-osiossa.
 
Pyydämme sähkömarkkinaosapuolia käyttämään kyseistä suunnittelupohjaa määrittäessä mittausalueitaan yhteistyössä muiden sähkömarkkina-osapuolten kanssa. Samassa osiossa on myös julkaistu suunnittelupohja
tasevastaaville säätöobjektien ja tuotantosuunnitelmien määrittelemiseksi.

Suunnittelupohjissa on esitetty ohjeet-sivulla yleistä asiaa mittausalueiden
määrittelemisestä, ohjeita suunnittelupohjan täyttämiseksi sekä ohjeita osapuolten ja muiden rakenteellisten tietojen sekä aikasarjatunnisteiden
tunnisteista liittyen NBS-mallin mukaiseen taseselvitykseen. Raportoitavat tiedot on eriteltynä Fingridille ja eSett:lle.

 
Pyydämme osapuolia toimittamaan oman vastuualueensa mittausalueiden
ja säätöobjektien suunnittelutiedostot Fingridille 31.5.2015 mennessä osoitteisiin:
taseselvitys@fingrid.fi
 
 
Lisätietoja:
Pasi Lintunen, puh. 030 395 5218
Jonni Laine, puh. 030 395 5175
Simo Griinari, puh. 030 395 5105
Jani Piipponen, puh. 030 395 4186
Heikki Raatikainen, puh. 030 395 4158 
Pauli Schukov, puh. 030 395 5266