;
25.11.2015 16.15
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

Pohjoismainen yhteistyöprojekti liittyen pohjoismaisen voimajärjestelmän inertiaan nyt ja tulevaisuudessa on valmistunut

​Projektin tavoitteena oli selvittää miten pohjoismaisen voimajärjestelmän inertia vaihtelee ja miten se kehittyy tulevaisuudessa. Työssä tutkittiin toteutuneita taajuushäiriöitä ja näiden avulla arvioitiin inertian pienentymisen vaikutuksia voimajärjestelmän taajuuteen. Työssä selvitettiin myös miten voimajärjestelmän inertia voitaisiin määrittää käytettävissä olevan taajuusdatan perusteella.

Projektin yhtenä konkreettisena tuloksena saatiin pohjoismainen reaaliaikainen inertiaseuranta pohjoismaisten kantaverkkojen valvomoiden käyttöön. Projektiraportti on nähtävissä Entso-E:n internet-sivuilla:
 
Projektiin osallistuivat asiantuntijat Fingridistä, Svenska kraftnätistä, Statnettista
 ja Energinet.dk:sta.
 
Lisätietoja:
Minna Laasonen, vanhempi asiantuntija
puh. 030 395 5132
 
Voimajärjestelmän inertialla tarkoitetaan voimajärjestelmän kykyä vastustaa taajuusmuutoksia. Inertia riippuu voimajärjestelmän kineettisestä energiasta, joka on sitoutuneena järjestelmään kytkettyjen pyörivien koneiden massaan. Voimajärjestelmän inertia on tällä hetkellä "kuuma" keskustelun aihe, koska uusiutuva sähkötuotanto lisääntyy ja korvaa perinteistä lauhdevoimaa. Tuulivoima ja aurinkovoima kytkeytyvät sähköjärjestelmään yleensä taajuusmuuttajien välityksellä, joten ne eivät tuota luontaista kineettistä energiaa kuten perinteiset lauhdevoimalaitokset.

Toisaalta voimajärjestelmään liitetään myös entistä suurempia voimalaitosyksiköitä ja tasasähköyhteyksiä, jotka puolestaan sähköverkosta irrotessaan aiheuttavat entistä suurempia tehomuutoksia. Tämä yhdistelmä, jossa voimajärjestelmässä on vähemmän kineettistä energiaa eli inertia on pienempi, ja toisaalta suuremmat tehomuutokset voimalaitosten ja tasasähköyhteyksien yksikkökoon kasvaessa, johtaa nykyistä suurempiin taajuusmuutoksiin. Suuret taajuusmuutokset heikentävät voimajärjestelmän käyttövarmuutta.