;
14.4.2015 12.00
Pörssitiedotteet

Helena Walldén jatkaa Fingrid Oyj:n hallituksen puheenjohtajana

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 14.4.2015 Helsingissä. Yhtiökokous hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2014, vahvisti tuloslaskelman ja taseen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous valitsi vuodelle 2015 Fingrid Oyj:n hallituksen. Hallituksen jäseninä jatkavat Helena Walldén (puheenjohtaja), Juha Majanen (varapuheenjohtaja), Juhani Järvi ja Esko Torsti. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Sanna Syri. Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin yhtiön verkkosivuilla.
 
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa kullekin A-sarjan osakkeelle 21.655,44 euroa ja B-sarjan osakkeelle 16.038,49 euroa yhteensä 65.000.001,35 euroa.
 
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Jouko Malisen.
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, 030 395 5140 tai 040 593 8428
Talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell, 030 395 5213 tai 040 592 4419