;
31.3.2015 12.45
Ajankohtaista

Fingrid on julkaissut kantaverkon nimeämispäätöksensä

Fingrid on julkaissut kantaverkon nimeämispäätöksensä 31.3.2015. Nimeämispäätös on tehty seuraavan valvontajakson alkua vastaavassa tilanteessa 1.1.2016.
Fingridin velvollisuus on kantaverkonhaltijana nimetä kantaverkkonsa ensimmäisen kerran maaliskuussa 2015. Nimeäminen koskee kaikkia siirtopalvelun piirissä olevia kantaverkkoon kuuluvia sähköjohtoja, sähköasemia ja muita laitteistoja. Nimeämisvelvollisuus perustuu voimassa
olevaan sähkömarkkinalakiin (588/2013).
 
Nimeämispäätös toimitetaan Energiavirastolle viimeistään yhdeksän kuukautta ennen seuraavan valvontajakson alkamista.
 
Nimeämispäätös liitteineen ja lausuntoineen:
 
Kantaverkon nimeämisen aikataulu:
 • Fingridin nimeämispäätösehdotus sidosryhmien lausunnolle, lausuntoaika 23.1 - 16.2.2015
 • Fingridin nimeämispäätös toimitetaan Energiavirastolle ja annetaan tiedoksi sidosryhmille,
  maaliskuu 2015
 • verkkopalvelun sopimuspuolella oikeus tehdä tutkimuspyyntö nimeämispäätöksen tai sen
  muutoksen lainmukaisuudesta Energiavirastolle kuukauden kuluessa nimeämispäätöksen
  jättämisestä
 • Energiavirasto tarkistaa päätöksen lainmukaisuuden kolmen kuukauden kuluessa
  nimeämispäätöksen jättämisestä
 • muutokset kantaverkon nimeämispäätökseen valvontajakson aikana tehdään korkeintaan
  vuosittain ja muutoksista tehdään vastaava lausuttamis- ja päätösmenettely

Katso lisää kantaverkon nimeämispäätöksestä Asiakkaat-sivuiltamme täältä.

Lisätietoja antavat:
johtava asiantuntija Pertti Kuronen, p.0400 462 614
asiakaspäällikkö Petri Parviainen, p. 0400 527 706