;
13.5.2015 09.25
Ajankohtaista, Muut

Fingrid mukana kansallisen kyberturvallisuusstrategian toteuttamisessa

Digitaalinen tietoyhteiskunta on lisännyt merkittävästi hyvinvointia, mutta kehityksen kääntöpuolena on riski kyberuhkista. Kyberhyökkäyksillä voidaan tuottaa suuria vahinkoja ja häiriöitä, ja jopa lamauttaa osia kansallisesti elintärkeistä toiminnoista, kuten esimerkiksi sähkönsiirrosta.
Suomen kyberturvallisuusstrategiassa on linjattu, että Suomi on vuonna 2016 maailmanlaajuinen edelläkävijä tietoverkkoihin kohdistuviin uhkiin varautumisessa, ja niiden aiheuttamien häiriöiden hallinnassa. Kehittämiskohteena on erityisesti osaamisen vahvistaminen useiden tutkimus- ja koulutusohjelmien avulla.

Yksi kehityskohteista on JYVSECTEC Center -hanke, jossa Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituuttiin kuuluvaa kyberturvallisuuden
tutkimus-, koulutus- ja kehityskeskusta (JYVSECTEC) kehitetään edelleen. JYVSECTEC:n tekninen ympäristö tarjoaa yrityksille mahdollisuuden havaita oman toiminnan ja järjestelmien haavoittuvuuksia, torjua kyberuhkia ja kehittää henkilöstön osaamista. Fingrid on yhtenä yhteistyökumppanina mukana tukemassa tätä kehitystyötä.

Fingridin ICT-johtaja Kari Suominen toteaa, että "Fingridillä on Suomen kantaverkkoyhtiönä merkittävä yhteiskunnallinen rooli. Liiketoimintamme digitalisoituessa mahdolliset verkkojen kautta tapahtuvat hyökkäykset saattaisivat vaikuttaa laajastikin liiketoimintakykyymme. Tämän takia haluamme panostaa laajasti tietoturvamme eri osa-alueisiin ja varmistua mm. siitä, että toimintamme ei häiriinny mahdollisissa kyberhyökkäyksissä. Jyväskylän JYVSECTEC:llä on jo pitkät perinteet kyberturvallisuuden osaajana ja kouluttajana. Haluammekin hyödyntää tätä kokemusta oman kyberturvallisuutemme edistämisessä ja henkilöstömme koulutuksessa."
 
Lisätietoja:
Kari Suominen, ICT-johtaja
puh. 030 395 4134