;
30.9.2015 10.45
Ajankohtaista

Fennovoima ja Fingrid allekirjoittivat sopimuksen kantaverkkoliitynnän toteuttamisesta

Fennovoima ja kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj ovat allekirjoittaneet sopimuksen kantaverkkoliitynnän toteuttamisesta. Ydinvoimalaitos liitetään 110 ja 400 kilovoltin voimajohtoyhteyksillä sähkönsiirron kantaverkkoon.
Sopimuksen mukaan Fingrid vastaa projektin perussuunnittelusta, luvitusprosessista, kilpailuttaa rakennusurakoitsijat ja valvoo urakoitsijoita liityntäjohtojen rakentamisen aikana. Liityntäjohtojen rakentamista varten tarvitaan Energiaviraston hankelupa ja muut rakentamiseen liittyvät luvat.
 
Voimajohtojen rakentamisen ja käytön aikaiset ympäristövaikutukset arvioidaan erillisessä YVA-menettelyssä. YVA-menettely käynnistyi syyskuun alussa, kun Fingrid toimitti ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Ympäristöselvitysten ja lausuntojen tietoja hyödynnetään voimajohtojen reittien suunnittelussa.
 
Liityntäjohtojen rakennusurakoiden kilpailutus alkaa valtioneuvoston myönnettyä Fennovoimalle ydinvoimalaitoksen rakentamisluvan vuonna 2017.
 
Myöhemmin Fingridin kanssa tehdään erilliset liityntä- ja sähkönsiirtosopimukset.
 
Lisätietoja:
 
Fingrid, asiakaspäällikkö Petri Parviainen, p. 030 395 5282
Fingrid (YVA-menettelyn osalta), kehityspäällikkö Satu Vuorikoski, p. 030 395 5195
Fennovoiman turbiinisaarekkeen johtaja Jouni Takakarhu, p. 020 757 8472
Fennovoiman tiedottaja Tiina Rytky, p. 020 757 8504