;
17.11.2015 15.20
Ajankohtaista

Alkuperätakuupalvelun hinnoittelu alkaen 1.1.2016

Alkuperätakuun myöntöhinta laskee 1.1.2016 alkaen nykyisestä tasosta 0.025 €/MWh tasoon 0.015 €/MWh. Muut alkuperätakuupalvelun hinnat pysyvät samoina kuin vuonna 2015.
Alkuperätakuupalvelun liikevaihto on ollut tänä vuonna ennakoitua suurempi johtuen mm. ennakoitua suuremmista tuonti- ja vientimääristä sekä märän vesivuoden aiheuttamasta myöntömäärän kasvusta.
 
Energiavirasto on vahvistanut alkuperätakuupalvelun kohtuulliseksi voitoksi tarkastelujaksolla 1.3.2014 - 31.12.2016 liikevoittoprosentin 5,75 %. Alkuperätakuupalvelu on ollut tänä vuonna edellä mainituista syistä johtuen ylituottoinen.
 
Olemme arvioineet ensi vuoden liikevaihdon siten, että energiamäärät ovat normaalivuoden mukaisia. Vastaavasti olemme arvioineet kulujen osalta ennustettavissa olevat kustannukset.
 
Mikäli kohtuullinen voitto ylittää tai alittaa tarkastelujaksolla sallitun määrän, yli- tai alituotto siirretään seuraavalle jaksolle. Yli/alituotto siirtyy ja otetaan huomioon seuraavien vuosien hintoja alentavana/nostavana tekijänä.