;
16.4.2014 08.50
Ajankohtaista, Datahub

Tiedonvaihtoselvityksen väliraportti julkaistu

Fingrid käynnisti vuoden alussa selvitysprojektin, jossa arvioidaan laajasti sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtoa ja sen kehittämistarpeita. Projektin päätavoitteena on selvittää nykyisen hajautetun tiedonvaihdon mahdollista keskittämistä niin sanottuun datahubiin.
Projektin 1. vaihe eli nykytilan selvittäminen on valmistunut ja väliraportti on julkaistu.
 
Raporttiin voit tutustua tästä linkistä.
 
Lisätietoja:
tasepalvelupäällikkö Pasi Aho, puh. 030 395 5262