;
7.11.2014 12.00
Lehdistötiedotteet

Sähkönvienti mahdollista Suomesta Venäjälle joulukuusta lähtien

Fingrid ja venäläiset kantaverkko-osapuolet ovat allekirjoittaneet 7.11.2014 Suomen ja Venäjän välisen kaksisuuntaisen sähkökaupan mahdollistavat sopimukset. Aiemmin sähkönsiirto 400 kilovoltin rajajohdoilla on onnistunut ainoastaan yksisuuntaisesti Venäjältä Suomeen, mutta nyt on mahdollista siirtää sähköä Suomesta Venäjälle.
Sopimukset allekirjoittivat Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen ja Venäjän verkkoyhtiö FGC UES:in pääjohtaja Andrei Murov.
 
Jukka Ruusunen totesi allekirjoitustilaisuudessa, että kaikki tekniset- ja sopimusasiat yhtiöiden välillä ovat nyt kunnossa ja kahdensuuntainen kaupankäynti voidaan aloittaa joulukuussa.
 
Ruususen mukaan sähkökauppaa myös Suomen ja Venäjän välillä ohjaavat markkinahinnat. Sähköä kannattaa viedä Venäjälle, jos sähkö on Suomessa edullisempaa kuin Venäjällä. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi kesäkaudella, jos Pohjoismaissa on tarjolla paljon vesivoimaa ja kulutus Suomessa on alhainen. Suomessa sähkön hinta määräytyy pohjoismaisessa Nord Pool -sähköpörssissä. Venäjällä hintaan vaikuttaa Venäjän sähköpörssihinnan lisäksi kapasiteettimaksu, joka lisätään markkinahinnan päälle silloin, kun sähköä viedään Venäjältä ulkomaille.
 
Kaksisuuntainen yhteys palvelee myös sähköntoimitusvarmuutta Pietarin alueella.
 
Sähkönvientiä Suomesta Venäjälle on testattu onnistuneesti maiden välisellä siirtoyhteydellä. Vientisuuntaisessa kaupassa yhtä Viipurin neljästä 350 megawatin tasasähköyksiköstä voidaan käyttää sähkön siirtoon Suomesta Venäjälle. Kaupalliseen käyttöön annetaan 320 megawattia ja loput käytetään reservikauppaan. Päinvastaisessa siirrossa Venäjältä Suomeen voidaan kuljettaa sähköä kaiken kaikkiaan 1 400 megawatin verran, josta kaupallisessa käytössä on 1300 megawattia. Maiden välinen sähkönsiirto tapahtuu pääosin Viipurin tasajänniteyhteydellä. 
 
Suomeen on viime vuosina tuotu runsaasti sähköä, mutta samalla Venäjältä Suomeen tuotavan sähkön määrä on vähentynyt merkittävästi aiemmista vuosista. Tuontimäärät Venäjältä ovat kuitenkin voineet vaihdella suuresti vuorokauden sisällä. Venäjän sähkön sijasta Suomeen on tuotu poikkeuksellisen paljon sähköä muista Pohjoismaista.
 
Lisätiedot:
Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140
Fingridin johtava asiantuntija Risto Lindroos, puh. 030 395 5139
 

Kuva: Sopimuksen allekirjoittivat Venäjän verkkoyhtiö FGC UES:in pääjohtaja Andrei Murov ja Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.