;
6.6.2014 16.35
Ajankohtaista, Pörssitiedotteet

Fingrid Oyj:n osinkopolitiikka on hyväksytty

Fingrid Oyj:n hallitus on 6.6.2014 tekemällään yksimielisellä päätöksellä hyväksynyt Fingrid Oyj:n osinkopolitiikan:

Fingridin osinkopolitiikan tarkoitus on toisaalta varmistaa, että osakkeenomistajat saavat kohtuullisen tuoton sijoittamalleen pääomalle ja toisaalta ylläpitää yhtiön rahoituksellinen asema sellaisena, että se mahdollistaa strategian pitkäjänteisen toimeenpanon ja tukee operatiivista joustavuutta.

Fingridin osinkopolitiikan lähtökohtana on jakaa valtaosa emoyhtiön tuloksesta osinkona. Päätöstä tehtäessä otetaan kuitenkin aina huomioon taloudelliset olosuhteet, yhtiön lähivuosien investointi- ja kehittämistarpeet ja yhtiön kulloinkin voimassa olevat taloudelliset tavoitteet.

Lisätietoja:

Fingridin talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell, puh. 030 395 5213 tai 040 592 4419
Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140 tai 040 593 8428