;
11.12.2014 13.20
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset, Sähkömarkkinat

Ensimmäinen verkkosääntö hyväksytty

EU:n jäsenvaltiot hyväksyivät 5.12.2014 suuntaviivat sähkön siirtokapasiteetin jakamiselle ja siirtojen hallinnalle (CACM).
Siirtojen hallinnan suuntaviivat määrittelevät siirtokapasiteetin laskentamenettelyt sekä vuorokausi- ja päivän sisäisten markkinoiden rakenteen. Markkinarakenteen osalta hyväksytyt suuntaviivat noudattavat pääosin pohjoismaista markkinamallia, jossa vuorokausimarkkinalla käytetään hintakytkentää (Elspot) ja päivän sisäisellä markkinalla jatkuvaa kauppaa (Elbas).
 
Pohjoismaisen markkinamalliin verrattuna on kuitenkin myös eroja: siirtokapasiteetille vaaditaan hinnoittelua pullonkaulatilanteissa myös päivän sisäisellä markkinalla; sidosryhmiä on kuultava laajemmin ja entistä pienemmissä yksityiskohdissa; pörssien välillä on mahdollisuus kilpailuun; kantaverkkoyhtiöiltä vaaditaan tiiviimpää koordinaatiota siirtokapasiteetin laskennassa.
 
Jäsenvaltioiden hyväksynnän jälkeen suuntaviivat käännetään kaikille EU-kielille, jonka jälkeen EU-parlamentilla on kolme kuukautta aikaa hylätä tai hyväksyä suuntaviivat. Suuntaviivojen arvioidaan tulevan voimaan vuoden 2015 puolivälissä.
 
Lisätietoja: Ritva Hirvonen, puh. 030 395 4182