;
25.3.2013 16.00
Sähkömarkkinat

Pullonkaulatilanteita viime vuotta vähemmän

Vuosi 2013 on alkanut Ruotsin siirtoyhteyksien osalta viime vuotta valoisammissa merkeissä huolimatta Fenno-Skan 1 -yhteydellä sattuneesta viasta. Vuoden alusta lähtien mitattuna Suomi on kuulunut Ruotsin pohjoisen tai Tukholman alueen kanssa samaan hinta-alueeseen 96 prosenttia ajasta, kun vastaavaan aikaan viime vuonna lukema oli 30 %. Koko viime vuoden aikana Suomen aluehinta oli yhteneväinen jommankumman Ruotsin alueen kanssa noin 65 prosenttia ajasta.

​Tilannetta on helpottanut merkittävästi pohjoismaisen vesitilanteen normalisoituminen. Lisäksi Fenno-Skan -vian yhteydessä Fingrid teki toistamiseen päätöksen siirtää pohjoisen rajajohtoyhteyden keskeytystä markkinoiden kannalta sopivampaan ajankohtaan.

Suomen ja Ruotsin väliset siirtoahtaumat ovat aiheuttaneet tämän vuoden alussa markkinoille pullonkaulakustannuksia noin 0,7 miljoonaa euroa. Viime vuonna vastaavana ajankohtana pullonkaulakustannuksia oli kertynyt hieman yli kymmenkertainen määrä, 7,7 miljoonaa euroa.

Pullonkaulakustannusten myötä Fingridille koituvat tulot käytetään lainsäädännön mukaisesti rajajohtokapasiteetin lisäämiseen, ja sekä saadut että käytetyt pullonkaulatulot näytetään Fingridin internet-sivuilla osoitteessa www.fingrid.fi/fi/sahkomarkkinat/markkinaintegraatio/pullonkaulatulot


Lisätiedot:
Katja Lipponen, puh. 030 395 5106