;
19.11.2013 12.00
Lehdistötiedotteet

Hyvinkää - Hikiä-voimansiirtoyhteys valmistui

Kokonaiskustannuksiltaan 34 miljoonaa euroa maksanut hanke nykyaikaisti Etelä-Suomen suurjänniteverkkoa. Pala Suomen sähkönsiirron historiaa modernisoitiin uudelle aikakaudelle.
Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj on ottanut käyttöön uuden suurjänniteyhteyden välillä Hyvinkää - Hikiä. Tulevaisuuden sähkön kulutuksen ennustetaan jatkuvan erityisesti Helsingistä pohjoiseen Tampereelle suuntautuvalla alueella. Jatkossa alueen kaupunkeihin Hyvinkäälle, Riihimäelle ja Hämeenlinnaan sekä niitä ympäröiville alueille sähkö siirretään suurelta osin Hikiän ja Nurmijärven muuntamoiden kautta.
 
Mittavan kolmevuotisen hankkeen aikana toteutettiin useita erillisiä osakokonaisuuksia. Uudistettu voimansiirtoyhteys valmistui aikataulussaan marraskuussa 2013.
 
Hanke piti sisällään historian havinaa monessakin mielessä. Jo 1920-luvulla rakennettu Rautarouvaksi kutsuttu 110 kilovoltin kaksoisjohto Hikiän ja Nurmijärven välillä saateltiin uuden johdon myötä eläkkeelle. Samalla 1960-luvulla käyttöönotettu Hyvinkään 400 kilovoltin kytkinlaitoksen käyttöikä tuli täyteen, jolloin uusi voimajohtolinja ohitti vanhan aseman sen eteläpuolelta. Uudeksi 400 kilovoltin keskeiseksi solmupisteeksi rakentui Hikiän sähköasema. Hikiän sähköaseman laajennus mahdollistaa uusien korkeajännitteisten voimajohtojen Hyvinkää - Hikiä ja Hikiä - Forssa liittämisen Hikiän sähköasemaan.
 
Voimajohtolinjalla otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa Fingridin uusi peltopylvääksi kutsuttu voimajohtopylväsmalli. Fennia Prize 2012 Grand Prix -muotoilupalkitulla pylväällä pyritään minimoimaan maanviljelylle aiheutuvat haitat ja parannetaan työturvallisuutta.
 
Kokonaiskustannuksiltaan 34 miljoonaa euroa maksaneen hankkeen aikana rakennettiin Hikiän sähköasemalle uudet 400 kilovoltin ja 110 kilovoltin kytkinlaitokset sekä toinen muuntaja. Hikiän ja Hyvinkään välinen 17, 5 kilometriä pitkä 220 kilovoltin johto-osuus korvattiin 400 kilovoltin johdolla. Lisäksi osana hanketta siirrettiin Hyvinkään eteläpuolella Kaltevan alueella noin 2,5 kilometrin matkalla Espoon suunnasta tulevaa 400 kilovoltin johtoa uudelle johtoreitille Hyvinkään kaupungin maankäyttösuunnitelmien mukaisesti.
 
Pääurakoitsijoina Hikiän sähköaseman laajennustöissä oli ABB Oy, rakennusaliurakoitsijana oli Maanrakennus Rasimus Oy ja asennusaliurakoitsijana VR-Track Oy. Voimajohtotöistä vastasi Eltel Networks Oy ja päämuuntajan toimitti Siemens Osakeyhtiö.
 
Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Kari Kuusela puh. 030 395 5129