;
9.12.2013 09.00
Lehdistötiedotteet

EstLink 2 -yhteyden käyttöönottotestit sujuivat erinomaisesti

​Kantaverkkoyhtiöt Fingrid ja Elering toteuttivat EstLink 2-tasasähköyhteyden tehotestit Viron ja Suomen välillä 22.10. – 5.12.2013.

Onnistuneiden tehotestien jälkeen EstLink 2 -yhteyden testit jatkuvat koekäyttöjaksolla 6.12.2013 – 6.2.2014. Koekäyttöjakson aikana EstLink 2:n kapasiteetti on sähkömarkkinoiden käytettävissä. Yhteys on vielä testaus- ja säätövaiheessa, joten on mahdollista, että sähkömarkkinoille annettavaa kapasiteettia joudutaan rajoittamaan lyhyelläkin varoitusajalla.

EstLink 2 -yhteyden avaaminen vaikuttaa merkittävästi maiden väliseen voimansiirtoon ja parantaa sähkömarkkinoiden toimivuutta sekä sähkön toimitusvarmuutta. EstLink 2:n käyttöönoton jälkeen maiden välinen yhteiskapasiteetti kasvaa 350 megawatista 1 000 megawattiin Virosta Suomeen ja 850 megawattiin Suomesta Viroon. Siirtokapasiteetin rajoitus Viron suuntaan jatkuu syyskuuhun 2014 asti, jolloin Kiisan varavoimalaitos valmistuu.

Syksyn 2013 aikana Fingrid, Elering ja Nordic Energy Link (N.E.L.) kävivät neuvotteluja EstLink 1 -yhteyden omistuksesta. Sopimuksen mukaan yhteyden omistus siirtyy kantaverkkoyhtiöille 30.12.2013.

EstLink 2 -yhteys luovutetaan tilaajalle helmikuussa 2014. Sen kokonaispituus on noin 170 km, josta noin 14 km on avojohtoa Suomessa, noin 145 km Suomenlahden pohjaan upotettua merikaapelia ja noin 11 km maakaapelia Virossa.

Yhteyden molemmissa päissä on suuntaaja-asemat, joilla tasasähkö muutetaan vaihtosähköksi ja päinvastoin. Merikaapeli liittyy Suomessa kantaverkkoon Anttilan sähköasemalla Porvoossa. Virossa liittymiskohta maan kantaverkkoon on Püssin sähköasemalla maan itäosassa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 320 miljoonaa euroa, joka jaetaan Fingridin ja Eleringin kesken. EstLink 2 on saanut 100 miljoonaa euroa EU:n investointitukea.

Lisätietoja:
Fingrid Oyj: toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140
Fingrid Oyj: projektipäällikkö Risto Ryynänen, puh. 030 395 5219
 Tästä julkaisusta vastaa yksinomaan sen laatija. Euroopan unioni ei vastaa sen sisältämien tietojen käytöstä.