;
4.2.2013 10.00
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

ENTSO-E käynnisti julkisen kuulemisen taajuudenhallinnan ja reservien verkkosäännöstä

Fingrid järjestää keskustelutilaisuuden 22.3.
ENTSO-E on käynnistänyt julkisen kuulemisen taajuudenhallinnan ja reservien verkkosäännöstä -Load Frequency Control & Reserves Network Code (LFC & R NC) - 1.2.2013 ja pyytää asianosaisia antamaan kommenttinsa 2.4.2013 mennessä. Osana tätä konsultaatiojaksoa ENTSO-E järjestää kaikille kiinnostuneille avoimen sidosryhmäseminaarin 12. maaliskuuta Brysselissä tarjotakseen tietoa ja saadakseen palautetta verkkosäännön luonnoksesta.
 
Verkkosäännön luonnos ja perustelumuistio löytyvät ENTSO-E:n internetsivuilla. Perustelumuistiossa kuvataan pääpiirteittäin verkkosäännön lähestymistapaa ja vastataan sidosryhmiltä valmistelun aikana saatuun palautteeseen.
 
Julkinen kuuleminen kestää kaksi kuukautta, jona aikana sidosryhmillä on mahdollisuus antaa palautetta ja kommentteja. Kommentit taajuudenhallinnan ja reservien verkkosääntöön toimitetaan ENTSO-E:n internetpohjaisen palautejärjestelmän kautta. Lisätietoa kommenttien toimituksesta löytyy täältä.
 
Kommentit julkaistaan, kun konsultaatio on päättynyt. ENTSO-E käy läpi kommentit ja hyödyntää niitä soveltuvin osin verkkosäännön jatkokehityksessä.
ENTSO-E:n arvioinnit kommenteista, kuten myös lopullinen sääntelyviranomaisten yhteistyöjärjestö ACERille toimitettava verkkosääntö, julkaistaan heinäkuuhun 2013 mennessä.
 
Fingrid järjestää verkkosäännöstä kansallisen keskustelutilaisuuden. Keskustelutilaisuuden tavoitteena on jakaa säännöstöön ja sen julkiseen kuulemiseen liittyvää informaatiota ja näkemyksiä sekä taustoittaa säännöstön rakennetta ja sen sisältöä. Sidosryhmien edustajilla on myös mahdollisuus esittää näkemyksiä verkkosäännöstä. Tilaisuus järjestetään Fingridin Helsingin toimipaikalla 22.3.2013 klo. 12:00–16:00.
 
Ilmoittautumiset tilaisuuteen 18.3.2013 mennessä sähköpostitse Ritva Öhman, ritva.ohman@fingrid.fi. Ilmoittautuessa ilmoita nimesi, sähköpostiosoitteesi, yritys/yhteisö jota edustat sekä varaa puheenvuoro oman näkemyksen esittämiseen. Fingrid varaa oikeuden rajoittaa saman yrityksen osallistujamäärää tarvittaessa.
 
Fingridin yhteyshenkilöt ovat ja lisätietoja antavat:
Vesa Vänskä, puh. 030 395 5185
Jyrki Uusitalo, puh. 030 395 5181