;
15.5.2012 11.30
Lehdistötiedotteet

Kampanja muistuttaa sähköjohtojen vaaroista

"Tiedä ennen kuin toimit!" on teemana käynnistyneessä kampanjassa, joka nostaa esille turvallisuuden avainasiat sähköjohtojen läheisyydessä työskenneltäessä. Kampanjassa on mukana kaikkiaan kymmenen yritystä ja organisaatiota.
Kaksivuotisen kampanjan tavoitteena on muistuttaa sähköjohtojen lähellä työskentelyn turvaohjeista mm. maanrakennus-, maanviljelys- ja puunkaatotöissä. Kohderyhmät kuluttajista ammattilaisiin pyritään tavoittamaan käyttäen useita eri kanavia internetistä erilaisiin ryhmille järjestettäviin koulutustilaisuuksiin.
 
Kampanja sisältää sekä herättävää että tietoa antavaa ja syventävää aineistoa. Kampanjan nettisivuille osoitteeseen www.hengenvaara.fi on koottu pysäyttäviä videoita, turvaohjeita sekä aihetta taustoittavia artikkeleita. Lisäksi kampanja-aineistoon kuuluu ammattilaisille suunnattua koulutusmateriaalia sekä taskuun mahtuva turvallisuusesite.
 
Sähköjohtojen läheisyydessä ja johtoaukealla on sallittua liikkua ja työskennellä tavanomaisilla maa- ja metsätalouskoneilla.  Johdon ja etenkin pylväsrakenteiden läheisyydessä on kuitenkin syytä noudattaa erityistä varovaisuutta. 
Voimajohtorakenteisiin aiheutettu pieneltäkin tuntuva vaurio saattaa johtaa vakaviin seurauksiin. Työkoneen tai sen osan osuminen voimajohtoon voi myös aiheuttaa hengenvaaran. Vaaratilanteet liittyvät niin ilmajohtoihin kuin kaapeleihin.
 
- Työkohteet sähköjohtojen läheisyydessä eivät ole harvinaisia. Kampanja käynnistettiin, koska viime vuosina on tullut vastaan useita "läheltä piti" -tapauksia ja valitettavasti myös muutama työtapaturma.
Vaikutukset näistä ovat jääneet suhteellisen lieviksi, onneksi ollut onnea onnettomuudessa.  Vakava vahinko tai tapaturma on silti ollut liian lähellä ja syynä on usein vain ajattelemattomuus. Siksi on tärkeätä muistuttaa vaarasta, joka liittyy sähköjohtojen läheisyydessä työskentelyyn, kommentoi kampanjaa koordinoinut Marcus Stenstrand Fingridistä.
 
Kampanjassa ovat mukana Elenia Verkko Oy, Energiateollisuus ry, EPV Alueverkko Oy, Fingrid Oyj, Fortum Sähkönsiirto Oy, Helen Sähköverkko Oy, INFRA ry, Itäsuomalaisten sähköyhtiöiden yhteenliittymä, Tukes ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy.
 
 
Lisätietoja:
www.hengenvaara.fi
Marcus Stenstrand/ Fingrid Oyj, puh. 030 395 5172 tai 040 592 3588